facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

28 maj 2019

Delade erfarenheter från Regionens Hus

Nya Regionens Hus i Göteborg blir en arbetsplats för ungefär 1 300 människor. Nyligen överlämnade entreprenören Skanska det till beställaren Västfastigheter. URKRAFT var partneringledare i det lyckosamma projektet.

Det var tummen upp och gjordes vågen när projektledningen sammanfattade arbetet och delade erfarenheter från arbetet med Regionens Hus. Under en workshop samlades chefer från Skanska, representanter för Västfastigheter och från Västra Götalandsregionen (som ska flytta in i Regionens Hus), konsulter, underentreprenörer… ja, alla som suttit på nyckelroller i projektet.

Kim Berghäll, utvecklingskonsult hos URKRAFT och partneringledare, höll i programpunkterna och var mycket nöjd med engagemanget.

– Att få fram så här mycket erfarenheter under så här kort tid visar på att den här gruppen verkligen varit engagerad under arbetets gång och att de vill lämna sina erfarenheter vidare, säger han.

Deltagarna under denna workshop fick också gå på guidad tur i det färdigbyggda Regionens Hus.

Projektet pågick under ungefär tre år. Det färdiga resultatet är två sammanhängande huskroppar – dels det gamla och kulturminnesmärkta Bergslagsbanans stationshus och dels den nybyggda delen som i sig är uppdelad i ett 15 våningar högt hus och en lägre del om fem våningar.

Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att det uppfyller krav på lägre energiförbrukning och en sund innemiljö.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS