facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

30 januari 2019

Partnering sparar miljarder av skattepengarna

På Sveriges Byggindustriers hemsida skriver Henrik Landelius, Affärsområdeschef NCC Building Sverige, att partnering sparar miljarder åt svenska skattebetalare. Det är en uppfattning som vi på URKRAFT delar.

I publicering går att läsa att bygg är den största branschen för offentliga aktörers inköp i Sverige med omkring 125 miljarder kronor per år.

Henrik Landelius (bilden till höger) skriver att skattebetalarnas pengar inte alltid används på ett effektivt sätt.
”Grundproblemet är att viktiga perspektiv inte tas tillvara”, skriver han och fortsätter ”kortsiktig prispress premieras framför mer långsiktiga helhetslösningar. Resultatet är att de värden som skulle kunna skapats i samband med byggprojektet uteblir, något som i slutändan riskerar att bli långt dyrare för skattebetalarna.”

Partnering är ett sätt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv, enligt Landelius:
”Marknadens storlek gör att det finns en oerhörd potential att skapa ett ökat värde för de investerade skattemedlen. Låt oss använda dessa pengar på ett effektivare och mera värdeskapande sätt.”
Vidare skriver Henrik Landelius att beställare borde ”ställa uttalade krav på samverkan mellan olika aktörer som vill vara med och bygga Sverige”.

Läs mer – Sveriges Byggindustriers hemsida

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS