facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

UGL

Ger dig bättre förståelse för processer

UGL, Utveckling av grupp och ledare, är en utbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare.
UGL-utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser.
Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap.
UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla:

  • Förmågan att kommunicera
  • Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling
  • Förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling
  • Självinsikten som ger ökad självkänsla
  • Förmågan att hantera stress
  • Kunskaper kring grupprocesser

Varje UGL-utbildning leds av två certifierade UGL- handledare. Deltagarantalet är minst 8 och max 12 personer. Kursen är en internatutbildning, måndag till fredag. UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS