Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Anna Nilsson på Djur&Natur väljer LUP med URKRAFT

Anna Nilsson valde URKRAFT:s ledarut-vecklingsprogram och blev mer än nöjd

Anna Nilsson berättar om hur hon upplevde URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

Anna Nilsson är chef för Djur&Natur. Det innebär att hon äger, bygger upp och inreder butiker samt ansvarar för budget, sortiment och personal i 19 av dem. De återstående 32 butikerna är franchisetagare och även om hon inte är personal-ansvarig för dessa fungerar hon som ett bollplank och beslutar om delar av deras sortiment. Anna reser och besöker samtliga butiker – fullt upp med andra ord.

– Det är jättekul att bygga upp en helt ny verksamhet, och häftigt att tänka att inget av det här fanns för fem år sedan, säger hon. Men det är klart att det ställer krav på att jag kan hantera min personal och butikskedjan på ett bra sätt.

När Anna anmälde sig till URKRAFT:s ledarutvecklings-program hoppades hon på att få hjälp med att analysera både sig själv och sitt ledarskap samt lära mig mer om ledarskapsteknik rent allmänt. Hon är mer än nöjd med hur kursen var upplagd.

– Alla mina förhoppningar infriades. Det var en väldigt bra, och framförallt bred, utbildning, berättar hon.

URKRAFTs upplägg imponerade

Ledarutvecklingsprogrammets upplägg är uppbyggt utifrån URKRAFT:s långa erfarenhet av ledar-, grupp- och organisationsutveckling. Programmets syfte är att genom teori och träning utmana, inspirera och ge möjlighet för ledare att växa. Något som Anna tycker att hon gjort.

URKRAFT:S UTBILDNING TÄPPTE TILL LUCKOR I MITT LEDARSKAP"

– Utbildningen täppte till en hel del luckor som funnits i mitt ledarskap tidigare, berättar hon. Jag utvecklade mitt personliga ledarskap och lärde mig därutöver mycket nyttigt i ren kunskapsväg om exempelvis Lean och affärsjuridik. Under utbildningen fick jag många nya bekantskaper som jag vet att jag kan kontakta om jag vill.

Ledarskap i 120 knyck

Det är en sak att lära sig något, och en annan att lyckas omsätta det i praktiken. Anna berättar att hon försöker använda sig av det hon lärde sig under kursen så mycket som möjligt. Men det gäller att hitta tiden.

– Jag har jobbat mycket med Lean, berättar hon. Dessutom har jag fortsatt med att utveckla mitt ledarskap, eftersom det är något som behöver göras hela tiden. På kursen uppmanades vi att varje vecka avsätta tid till utvärdering och planering av vårt ledarskap, men när man kör i 120 knyck som jag är det lätt att man glömmer och faller in i gamla beteenden.

Hon skrattar till.

– Det gäller att ha lite självdisciplin, helt enkelt. Jag brukar tänka på det Stefan lärde oss när jag sitter i bilen, och försöka planera mentalt i alla fall.

Annas Ledarskapstips:

Lyssna till dina anställda. Anpassa ditt ledarskap efter vem du pratar med just för stunden.

Skrivet av: Emma Axberg