Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Peter Damgren på CEJN är alltid Peter Damgren

Peter känner att han mognat i ledarrollen sedan URKRAFT:s ledarskapsutbildning.

Peter berättar om vilka insikter han fått efter URKRAFT:s ledarskapsutbildning och om vad ledarskap betyder för honom.

Peter arbetar som divisionschef på CEJN, snabbkopplings-specialisten med inte mindre än 17 säljbolag, 6 produktionsenheter och 450 anställda över hela världen. På huvudkontoret i Skövde jobbar han tillsammans med 269 andra för att CEJN ska utveckla nya och behålla världsledarskapet inom flera av sina affärsområden, bland annat högtryckshydraulik.

– När jag tänker på det såhär i efterhand har jag nog alltid trivts i ledarrollen. Jag valdes till lagkapten i flera av de idrottslag där jag var aktiv som ung; kanske hör det ihop med vart jag befinner mig nu.

”Hur svårt ska det vara, chefen?”

När Peter erbjöds tjänsten som divisionschef för avdel-ningen som hanterar produktutveckling och marknads-föring för delar av CEJNs sortiment tyckte han direkt att det lät som en spännande utmaning. Men trots att intresset och viljan fanns där, upplevde han att han saknade de rätta verktygen för att ta sig an uppdraget.

– För att kunna värna om de anställda och företaget behövde jag veta mer om ledarskap. Innan jag blev chef kunde det hända att jag tänkte ”Åh, hur svårt ska det vara egentligen, chefen?”. Nu har jag insett att man som chef har väldigt många aspekter att ta hänsyn till inför varje beslut och att allt inte är så enkelt som det kan verka.

Ledarskapsutbildning och coachning med URKRAFT

Liksom många andra chefer och blivande chefer valde Peter att gå URKRAFT:s ledarskapsutbildning. Här fick han lära känna både sig själv och ledarskapsrollen närmare.

– Ett av mina starkaste minnen från utbildningen, och något som jag verkligen har tagit med mig, är ”Självklart och Vi-klart”. En riktig tankeställare som har lärt mig att inte förutsätta att andra förstår vad jag snackar om, bara för att jag själv tycker det är självklart.

SOM CHEF MÅSTE MAN KUNNA VARA MER ÄN EN KOMPIS" Något annat som hans minns väl är SDI-kartlägg-ningen, vilken är ett analytiskt instrument som ökar förståelsen för vad olika personer finner motiverande i olika situationer. Tillsammans med URKRAFT:s certifierade SDI-handledare Jonny Gustavsson fick Peter kartlägga sina styrkor och lära sig förstå sina egna och andra människors drivkrafter. Därutöver hade han individuella samtal med URKRAFT:s coacher.

– Jag har ganska lätt för att bli omtyckt. Men som chef måste man kunna vara mer än en kompis när situationen kräver det. Jag har verkligen haft mycket nytta av coachningen! Det var skönt att ha en fristående part att bolla idéer med.

Ständig utveckling

Ledarskapsutbildningen och coachningen lärde Peter hur betydelsefullt det är med en fungerande kommunikation. Han har ofta utvecklingssamtal med sina anställda, både för deras och sin egen skull.

– Det viktigaste för mig i mitt ledarskap är att de anställda har förtroende för mig. Olika sorters människor förväntar sig olika saker av sin chef; min ambition är att kunna stötta alla och samtidigt öka min egen förståelse för vad de anställda tycker och tänker.

Med de rätta verktygen i hand kände sig Peter redo att anta tjänsten som divisionschef på CEJN. Han trivs mer än väl med sitt nya jobb, och genom att göra så gott han kan fortsätter han att utvecklas.

– Peter kommer alltid att vara Peter. Men jag har mognat i ledarskapsrollen och känner mig tryggare i mig själv nu jämfört med innan. Planen för framtiden är att fortsätta växa, som chef, människa och företag.

Peters ledarskapstips:

Var dig själv! Utveckla dina starka sidor utifrån din egen personlighet!