Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

4 röster från SVEAB

Vad tyckte ni om URKRAFTs partneringutbildning? 

Hannes Olsson: För vår del på Sveab så var det väldigt bra att URKRAFT hade med sig en föreläsare som var inriktad mot anläggningsbranschen, i det här fallet Ulf Ohlsson. Det gav energi att få lyssna till både honom och de andra på kursen.

Jonas Pousette: Jag tycker det var väldigt intressant. Givande att få inblick i hur partnering och utökad samverkan kan fungera. Jag kommer att försöka implementera detta på SVEAB och som arbetssätt med framtida beställare.

Magnus Euren: Tydlig och informativ utbildning, med konkreta exempel från verkligheten och kompetenta föreläsare. Bra att man lyfter fram att det är de personliga egenskaperna som är det viktiga för att ett partneringprojekt skall fungera.

Hur ser ni på partnering i stora drag? 

Christer Sjögrund: Jag ser det som ett sätt att skapa nära, bra och professionella kontakter med Beställare. Partnering ger oss möjlighet att kunna påverka från alla håll i ett tidigt stadium och i slutändan se vinning i ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet med mer. Personligen tror jag det kan vara framtidens modell för att bygga anläggningsrelaterade projekt. Ta hjälp av varandra, utbilda varandra, nyttja varandras kompetens, erfarenhet och kontakter.

Magnus Euren: Jag tror partnering är ett bra koncept som på idéstadiet minskar risken för konflikter. Det ger en bra arbetsmiljö då alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt satt mål. Troligen så minskar antalet fel och brister på den färdiga produkten genom detta arbetssätt då allas kompetens tas tillvara vid projektering.

Jonas Pousette: Det är ett arbetssätt som känns modernt och nytänkande. Framförallt för anläggningsbranschen.