Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Johan Burell, projektutvecklare Stena Fastigheter

Varför valde du att gå URKRAFTs partneringutbildning i Vänersborg? 

Vi på Stena Fastigheter har precis startat igång ett strategiskt partneringsamarbete som kommer pågå under flera år och omfattar 770 lägenheter i projekt Pennygången i Göteborg. Pennygången är ett område från 60-talet som ska upprustas, och vi fick rekommendationen att gå en partneringutbildning inför projektet för att bättre kunna förstå och utnyttja fördelarna i partnering. 

Vad tyckte du om utbildningen?

Bred, inspirerande och lärorik. Utbildningsanordnarna från URKRAFT visar på stor kunskap i föreläsningar och diskussioner, och därutöver var det mycket roligt att få utbyta erfarenheter med de andra deltagarna på utbildningen. Ett av de mest givande momenten under utbildningen var utan tvekan studiebesöken på andra partneringprojekt och möjligheten att kunna lyssna till de involverade i projekten. 

Vad tog du med dig från utbildningen?

Jag känner att jag har en djupare förståelse för hur partneringsamarbetet kan och bör fungera och vad som förväntas av olika aktörer. Som beställare ser jag stort värde i att hitta ett bra samspel med entreprenören i ett projekt. Partnering för mig betyder att alla tar ett gemensamt ansvar för projektet, att vi tar tillvara på de möjligheter som finns och tänker mer än pengar. Och, givetvis att vi skapar en förståelse och sammansättning som gör det kul att arbeta tillsammans.