Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Agneta Rainsson, VD Rådmansö Markentreprenad

"Jag valde att gå URKRAFTs utbildning i partnering & samverkan i Luleå eftersom jag ser ett intresse i organisationen för den här samarbetsformen samt för att vi snart ska köra igång med vårt första partneringprojekt. Eftersom jag aldrig jobbat i partnering tidigare så var det mycket nytt men tack vare ett väl genomtänkt kursupplägg hade jag aldrig några svårigheter att följa med i diskussionerna.

Utbildningssamordnarna kändes mycket kunniga och det var intressant att i första hand få möjlighet att lyssna på föreläsare som arbetat mycket i partnering och ta del av deras personliga erfarenheter. Kort sagt var det en bra, informativ och väl anpassad utbildning som verkligen fick mig att se fram emot att få testa det här sättet att arbeta i praktiken!"