Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

LudvikaHem om partnering

Vesa Panula, Jan Forsberg, Eva-Lena Gunningberg och Mats-Erik Aldén arbetar på bostadsföretaget Ludvikahem. De valde att alla gå URKRAFT:s tvådagars partneringutbildning för beställare i Alingsås. 

 LudvikaHem

Varför valde ni att gå URKRAFT:s partneringutbildning för beställare?

Vesa: Vi sitter alla sitter i Ludvikahems projektråd för de seniorbostäder som vi håller på att bygga i partneringprojektet Kvarteret Freja i Ludvika. Så när vår VD Ulf Rosenqvist undrade om det fanns intresse för en partneringutbildning för beställare bestämde vi oss för att delta alla fyra.

Jan: Ja, eftersom partnering bygger på att alla inblandande aktörer medverkar så mycket som möjligt i projektet kände vi att det var viktigt för oss att verkligen förstå vad partnering är och hur det går till i ett partneringprojekt.

Tycker ni att utbildningen har varit givande?

Mats-Erik: Ja, mycket. Det har varit en väldigt seriös utbildning och jag känner mig mycket mer säker på vad som förväntas av mig i min beställarroll i ett partneringprojekt nu än jag var innan. Jag tycker att vi haft många intressanta och givande diskussioner. Dessutom var det väldigt intressant att utöver Jonny Gustavssons och Stefan Muncks föreläsningar få möjlighet att lyssna på de externa föreläsarna från Skanska och Alingsåshem.

Vesa: Jag håller med. Studiebesöken som vi har gjort på de två partneringprojekten Brogården och Ljuset här i Alingsås har varit väldigt intressanta, för där har vi verkligen fått möjlighet att se hur de arbetar rent praktiskt. Jag och vår VD Ulf Rosenqvist var ju dessutom med på nätverksträffen om partnering för beställare som URKRAFT anordnade i Jönköping. Då besökte vi bland annat Vätterhems framgångsrika stambytesprojekt i Råslätt som bedrivs i partnering och även det besöket var av stort värde.

Väldigt mycket har fallit på plats under de här två dagarna!" 

Jan: Ja, när man är på en sådan här utbildning och får insyn i hur andra bedriver framgångsrika partneringprojekt förstår man hur viktigt det är med lagandan i partnering och att man måste jobba bort det där tänket att det enda som spelar roll är pengarna. Jag har mycket bättre koll på partnering nu efter de här två dagarna.

Eva-Lena: Ja, jag tycker att partnering är en väldigt bra form att bedriva projekt i, men det gäller ju att man verkligen förstår vad samarbetsformen innebär. Vi har varit involverade i ett partneringprojekt tidigare när vi byggde om gallerian i Ludvika, men då hade vi för lite på fötterna om partnering för att projektet egentligen skulle kunna bedrivas som ett äkta partneringprojekt. Jag tycker absolut att väldigt mycket har fallit på plats under de här två dagarna. Med den kunskap jag får under den här utbildningen kommer jag kunna vara med mer på banan i framtiden.

Ja, hur går tankarna om partnering som samarbetsform? 

Mats-Erik: Jag tror absolut på partneringupplägget. Det finns mycket att vinna på att få med så många aktörer så tidigt som möjligt i ett projekt. Det säger sig väl egentligen självt, att när alla har möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter så blir resultatet väldigt mycket bättre än när vi inte utnyttjar den samlade kompetensen i ett projekt.  

Eva-Lena: Jag tror jag talar för oss alla när jag säger att partnering är en samarbetsform där vi beställare har väldigt mycket att tillföra. Jag tror på partnering som något som kan gynna alla parter i ett projekt. Absolut.