Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

3 röster från chef- och ledarprogrammet

Anki Madsen”Jag tyckte att URKRAFTs chef- och ledarskapsprogram var jättebra. Det jag speciellt fastnade för var nog att det hinner gå lite tid mellan de olika utbildningstillfällena, vilket gör att man kan tänka på de moment man lärt sig och testa på att omsätta dem i praktiken. Annars finns det alltid risk att man går en kurs, proppar i sig mängder av ny kunskap… och så rinner allt ut i sanden i alla fall. Upplägget på URKRAFTs chef- och ledarprogram gav mig möjligheten att smälta informationen. Dessutom fick jag under den individuella coachningen chansen att diskutera de frågor som intresserar mig mest. Det var väldigt nyttigt, eftersom jag då i än högre mån kunde resonera kring hur jag skulle applicera mina nya kunskaper i verkligheten utifrån vem jag är och hur det ser ut på mitt företag.

Det jag tar med mig från URKRAFTs chef- och ledarprogram är bland annat hur jag ska bli bättre på att strukturera och välja vad jag lägger fokus på – och att jag ibland behöver säga nej. Därutöver har jag fått större förståelse för varför jag och min omgivning tänker och reagerar på ett visst sätt. Det kommer alltid att finnas människor med olika viljor och beteendemönster – men är man bara lyhörd för varandras sätt att vara så kan det mycket väl visa sig vara en styrka.”

Anki Madsen
OFFECT

 

Madelene Norlander”URKRAFTs chef- och ledarskapsprogram är en kanonutbildning. Fastän fokus alltid ligger på hur jag ska bli en bättre chef och ledare är upplägget väldigt varierande – man lyssnar, diskuterar, analyserar, gör praktiska övningar, och arbetar både individuellt och i grupper. Dessutom var det skönt att ha de sex dagarna utspridda under våren, eftersom det gav tid för eftertanke och reflektion kring allt man lärt sig.

SDI-kartläggningen var nog ett av de allra bästa momenten, när man fick lära sig mer om sig själv och hur andra fungerar. Överhuvudtaget uppskattade jag att det fanns så många gedigna delar i kursen, man fick med sig många praktiska verktyg tillbaka till vardagen. Den individuella coachningen var ett annat oerhört givande moment – det märks att URKRAFT har stor erfarenhet av att utbilda människor och organisationer. Jag kan varmt rekommendera chef- och ledarskapsprogram till såväl nuvarande som blivande chefer. Här finns mycket att lära, både som gammal och ung.”

Madelene Norlander
Avdelningschef Gläntan

 

Martin Lindfors”Jag har bara bra saker att säga om URKRAFTs chef- och ledarprogram. Mixen av kursmoment var mycket givande. Vi inledde med mer teoretiska ämnen, för att få lite kött på benen så att säga, och sedan lades de mer praktiska övningarna in allteftersom kursen fortgick. Hade det inte varit upplagt på det viset är det möjligt att nyttan med de praktiska övningarna gått förlorade, men nu blev resultatet det rakt motsatta. Jag hade alltid mycket tankar att bearbeta mellan utbildningstillfällena Sedan var det en väldigt bra blandning av deltagare på utbildningen, det var intressant att få inblick i hur cheferna arbetar och tänker i andra sorters verksamheter.

Jag har bara gott att säga om kursledaren också. Det märks att URKRAFTs chef- och ledarprogram är ett genomarbetat program och jag tror att kursledaren lyckades nå fram till alla deltagare och hjälpa dem med deras personliga ledarskap. Jag tyckte verkligen att det var tråkigt när programmet var avslutat. Jag kan varmt rekommendera det till alla chefer och ledare.”

Martin Lindfors
CEJN