Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Richard Nielsen CV Luft o Kyla

CV Luft & Kyla i Lysekil AB startades 1987 av Rickard Nielsen som också driver företaget idag. Rickard har jobbat som montör i 25 år och är just nu involverad i partneringprojektet Spekeröd skola.
URKRAFT ställde några frågor till honom.
Vad innebär partnering i Spekeröd skola för dig?

Att Spekeröds skola utförs i partnering gör att vi kan vara med och påverka redan i tidigt skede och därmed skapa en anläggning som blir riktigt bra utifrån vår syn på plats och funktion. Annars har det många gånger hänt att vi får ut en handling där det mesta redan är ritat utan att vi har fått ha ett ord med i laget, och då kan det ställa till en del problem om exempelvis konstruktionerna för luft inte är riktigt genomtänkta. I det här projektet har vi fått en chans att lägga in vår erfarenhet och tala om att ”det kanske inte är så bra om vi gör sådär, det är bättre om vi gör såhär istället” medan det fortfarande är lätt att förändra. Den tid vi lägger ner på diskussioner i tidigt skede tjänar vi utan tvekan igen senare i projektet, eftersom vi röjer undan så många frågetecken i förväg. Det är en grej som jag tror underlättar både produktionsmässigt och ekonomiskt.  Ju fler problem vi kan förutse och klara ut i förväg, desto mindre kostnader drar vi på oss, helt enkelt. Så i alla fall jag ser en stor fördel i att man sätter sig ner och utagerar problematiken i så tidigt skede som möjligt.

Om du skulle beskriva partnering i tre ord, vad skulle du säga då?

Nu är ju inte jag någon poesigubbe, men partnering för mig för mig skulle jag nog beskriva som förtroende, gemenskap och en-bra-slutprodukt.

Vad tror du får företag och personer att tveka inför att arbeta i partnering?

Osäkerheten. Det kan ta lite tid innan man ser sin roll i ett partneringprojekt, innan man ser helheten.  Men efter det att Jonny Gustavsson från URKRAFT hållit i en partnering-startworkshop för oss i projekt Spekeröd fick jag någon slags aha-upplevelse. Entreprenörer är ju inga byråkrater eller skolelever precis, men han fick den där startworkshopen att bli intressant och när man är intresserad så lyssnar man. En riktigt duktig föreläsare är han. Nu när jag har lite mer koll på partnering känns det alldeles rätt att jobba såsom vi ska göra i Spekeröd. Så jag tror verkligen att det är innan folk är riktigt säkra på vad partnering är som de tvekar.

Tror du att partnering är ett arbetssätt du kommer att vilja arbeta mer i?

Ja, det tror jag. Det är ett riktigt roligt och intressant sätt att jobba och det känns bra att ha sådana stora möjligheter att kunna påverka. Ska man dessutom se det från en ekonomisk vinkel tjänar vi kanske inte hur mycket pengar som helst om vi gör den här typen av arbete, men vi förlorar inte heller. I en vanlig totalentreprenad kan du väl tjäna in mycket pengar, men å andra sidan kan du bränna dig kopiöst också. Därför ser jag det som en trygghet att jobba i partnering, och med trygghet menar jag också att vi kan vara trygga i att vi får en slutprodukt som är så bra som den bara kan bli. 

Kommer fler i Sverige att börja arbeta i partnering?

Jag tror definitivt att partnering kommer att växa, just eftersom det känns som ett så tryggt sätt att jobba. Det är en trygghet för kommunerna och beställare att veta att de får bra saker. Det är en trygghet för entreprenörer att ekonomin går ihop. Det är en trygghet för alla i ett partneringprojekt att veta att vi strävar mot samma mål: att åstadkomma en slutprodukt som vi kan vara stolta över under en längre tid.