Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Gunnar Johansson - Partnering kändes naturligast

Gunnar Johansson är mer än nöjd med partneringprojektet på Roddaregatan.

Med egna ord. Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder berättar om ny- och ombyggnaden av lägenheter i strategisk partnering på Roddaregatan i Vänersborg.

"Roddaregatan är ett av de vackraste områdena i Vänersborg. Bor man i lägenhet här så har man såväl sjöutsikt som närhet till centrum.

När det beslutades att 60-talshusen skulle renoveras kände vi att vi lika gärna kunde passa på att genomföra något extra utöver den vanliga upprustningen. För att ännu fler skulle få tillgång till den fina utsikten över sjön Vassbotten bestämde vi oss för att bygga på två våningar och samtidigt installera hiss i samtliga trapphus.

Partnering det naturliga valet

Att välja ett strategiskt partneringutförande till detta projekt kändes helt enkelt som det naturligaste sättet att arbeta. Tack vare partneringsamarbetet har vi kunnat ta tillvara på upprepningseffekten. För varje ny fastighet har vi fått med oss nya erfarenheter och lärdomar som vi haft stor hjälp av i nästa etapp av projektet. Resultatet har varit ett fokus på ständig förbättring, god ekonomi och ett växande samarbete alla aktörer emellan.

TACK VARE PARTNERING HAR VI KUNNAT TA TILLVARA PÅ UPPREPNINGSEFFEKTEN!"URKRAFT har i egenskap av partneringledare suttit med i vår styrgrupp och med stor framgång bidragit till att projektets präglats av en nära och öppen partneringsamverkan. Genom att ta tillvara på allas samlade kunskap och kompetens känner jag att vi har tagit ett stort steg i arbetet att utveckla Vänersborg till en riktigt härlig boendekommun."

Gunnar Johansson
VD Vänersborgsbostäder