Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Carina Corriere projektanställd och hyresgäst i renoveringsprojekt Brogården

Carina Corriere märkte att hyresgästerna blev betydligt lugnare när de fick bra information om renoveringen.

Carina Corriere är anställd som projektarbetare av Hyresgästföreningen under renoveringen av miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås.

Brogården byggs om i partneringsamverkan mellan hyresvärden Alingsåshem och byggentreprenören Skanska. Engagemanget är en del av ”Uppdrag M” – ett nationellt projekt anordnat av Hyresgästföreningen i syfte att öka delaktigheten hos de boende i miljonprograms-områdena.

Brogårdsbladet

Ett av Carinas ansvarsområden är Brogårdsbladet, vilket är ett nyhetsblad som ges ut en gång i månaden av Hyresgästföreningen och Alingsåshem. Däri kan hyresgästerna läsa om vad som händer i området.

– Innan vi hade Brogårdsbladet gick det många rykten om hur lägenheterna skulle se ut, vad som skulle hända med hyrorna och så vidare, berättar Carina. Många hyresgäster var oroliga, och arga över informations-bristen. Men nu ser det helt annorlunda ut. Hyresgästerna är lugnare, mer välinformerade och mer engagerade i ombyggnadsarbetet.

Brogårdsbladet har fått så god respons att Alingsåshem beslutat att applicera Brogårdsmodellen på hela sitt bestånd. Carina har fått i uppgift att göra ett liknande blad även till Alingsåshems renoveringsprojekt i området Stockslycke.

– Ja, i både undersökningar och när jag pratar med hyresgästerna så framgår det att de gärna läser Brogårdsbladet, berättar Carina glatt. Det försvinner ofta direkt när jag lämnat det i brevinkasten. Dessutom är de bra eftersom jag i många fall får möjlighet till en pratstund med hyresgästen i samband med att jag delar ut dem.

Möjlighet att påverka

Carina är sedan många år själv hyresgäst på Brogården, och har därför möjlighet att se ombyggnationen ur hyresgästens egna ögon, vilket har varit en stor tillgång för hela projektet.

– När jag medverkade i Brogårdsprojektets projekteringsmöten var det många byggtermer och liknande som jag inte riktigt förstod, minns hon. Men det var också en hel del andra frågetecken som dök upp, och vid flera tillfällen tänkte jag ”varför gör de inte så istället?”.

Carina skrev en sammanställning av allt som hon ur ett hyresgästperspektiv såg problem med, och gav förslag på hur det skulle kunna genomföras annorlunda. Det blev 18 A4-sidor, som hon lämnade till Brogårdens projektgrupp.

– När jag fick tillbaka sammanställningen var den markerad med rött, gult, och grönt, berättar hon och småskrattar. Rött betydde att förslaget inte var genomförbar av byggtekniska skäl. Gult betydde att de skulle se över vilka förändringsmöjligheter som fanns. Och grönt betydde att de skulle ta med sig idén in i projektet. Över sjuttio procent var grönmarkerat.

Projektchefen på Skanska var mycket imponerad av Carinas sammanställning och visade plötsligt ett stort intresse för vad hyresgästerna tyckte.

ALLTFÖR MÅNGA BRA IDÉER STANNAR HEMMA VID KÖKSBORDET EFTERSOM HYRESGÄSTERNA INTE INSER VILKEN STOR MÖJLIGHET DE HAR ATT PÅVERKA."– Han ångrade att hyresföreningen inte engagerats i projektet ännu tidigare, eftersom jag i min roll som hyresgäst kunde se problem som Skanska inte såg, säger Carina.

Carina driver ett aktivt arbete där hon uppmanar hyresgästerna att själva ta kontakt med antingen henne eller Alingsåshem om de har förslag på en förändring eller har lagt märke till ett problem.

– Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordet, eftersom hyresgästerna inte inser vilken stor möjlighet de har att påverka, säger hon och suckar.

Gemensamma aktiviteter gav resultat

För att engagera hyresgästerna i ombyggnationen anordnar Hyresgästföreningen i samarbete med Alingsåshem en idéverkstad där hyresgästerna får skriva ner eller rita sina tankar på post-it-lappar. Tankarna redovisas, diskuteras, kategoriseras, sammanställs – och idérikedomen överraskar.

– Det stod stilla en stund i början, berättar Carina. Sedan började hyresgästerna skriva, och helt plötsligt fick jag frågan ”Hur många lappar får jag?”. ”Hur många som helst!”, svarade jag då.

Genom arbetet med Brogården har Carina kommit att uppskatta alla möjligheter till gemensamma aktiviteter. Inte bara för att hon tycker det är roligt att lära känna nya människor, utan även för att de olika parterna förstår varandra betydligt bättre efter att de fått göra någonting tillsammans.

– Jag är så imponerad av Jonny Gustavsson från URKRAFT och hans insats i Brogårdsprojektet, säger Carina.  När han håller i en aktivitet sitter ingen tyst. Han lyfter alla närvarande, engagerar dem.

Större förståelse ger roligare projekt

Med en större förståelse för varandra blir det lättare för byggarbetarna att se hur ombyggnationen ter sig ur hyresgästens perspektiv. På Brogården evakueras hyresgästerna under renoveringen, men under renoveringsarbetet i området Stockslycke bor hyresgästerna kvar i sina lägenheter medan bygget pågår. Då blir det extra viktigt att de som bygger förstår att det inte bara är ett hus de ger sig in i, utan ett hem.

– Jag brukar uppmana byggarbetarna att tänka sig in i hyresgästens roll, säger Carina. Skulle du vilja att en främling helt plötsligt kliver in genom din dörr när du står i bara nattlinne i hallen? Antagligen inte. Det här är stora och omständliga projekt där det är viktigt att behandla andra som man själv vill bli behandlad. För om vi verkligen engagerar oss i varandras situationer, då kan det faktiskt bli en riktigt rolig upplevelse.