Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

57 röster om partnering

URKRAFT - Partnering & Ledarskap har lång och gedigen erfarenhet som partneringledare för bygg- och anläggningsprojekt.

Under denna tid har vi med stort intresse tagit del av olika aktörers tankar kring partnering och partneringprojekt. Här nedan följer ett urval av vad som genom åren sagts om den växande samverkansformen. Vill du också synas här? Varmt välkommen att kontakta URKRAFT!


Ju fler problem vi kan förutse, desto mindre kostnader drar vi på ossRichard Nielsen, montör CV luft o kyla

"Att Spekeröds skola utförs i partnering gör att vi kan vara med och påverka redan i tidigt skede och därmed skapa en anläggning som blir riktigt bra utifrån vår syn på plats och funktion. Annars har det många gånger hänt att vi får ut en handling där det mesta redan är ritat utan att vi har fått ha ett ord med i laget, och då kan det ställa till en del problem om exempelvis konstruktionerna för luft inte är riktigt genomtänkta.

I det här projektet har vi fått en chans att lägga in vår erfarenhet och tala om att ”det kanske inte är så bra om vi gör sådär, det är bättre om vi gör såhär istället” medan det fortfarande är lätt att förändra. Den tid vi lägger ner på diskussioner i tidigt skede tjänar vi utan tvekan igen senare i projektet, eftersom vi röjer undan så många frågetecken i förväg. Det är en grej som jag tror underlättar både produktionsmässigt och ekonomiskt.  Ju fler problem vi kan förutse och klara ut i förväg, desto mindre kostnader drar vi på oss, helt enkelt. Så i alla fall jag ser en stor fördel i att man sätter sig ner och utagerar problematiken i så tidigt skede som möjligt."

Richard Nielsen
Montör CV Luft & Kyla
Projekt Spekeröd skola


Alltid öppen dialogLouise Thyberg, landskapsarkitekt Sweco

"Det fantastiska med partnering är att alla får chans att tycka till. För min del är det jätteintressant att alla kan vara med så tidigt i projektet. Det är annars väldigt lätt hänt att jag kommer in sent i projektet, att marken blir det sista man tar in och att det blir lite som det blir. När jag däremot kan komma in redan i väldigt tidigt skede, höra hur man har tänkt från början och även komma fram med mina skisser gör det stor skillnad.

Med detta sagt innebär inte partnering att jag som landskapsarkitekt behöver vara med på vartenda möte under projektets gång.  Det allra viktigaste är att alla nyckelpersoner kan träffas alldeles i början och skapa sig en gemensam bild av projektet och att vi därefter alltid har en öppen dialog kring vad som händer."

Louise Thyberg
Landskapsarkitekt Sweco


Partnering är att ta tillvara på möjligheterJohan Burell, projektutvecklare Stena Fastigheter

"Som beställare ser jag stort värde i att hitta ett bra samspel med entreprenören i ett projekt. Partnering för mig betyder att alla tar ett gemensamt ansvar för projektet, att vi tar tillvara på de möjligheter som finns och tänker mer än pengar. Och, givetvis att vi skapar en förståelse och sammansättning som gör det kul att arbeta tillsammans."

Johan Burell
Projektutvecklare Stena Fastigheter

 

 

 

 


Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordetCarina Corriere, hyresvärd Brogården

"När jag medverkade i Brogårdsprojektets projekteringsmöten var det många byggtermer och liknande som jag inte riktigt förstod. Men det var också en hel del andra frågetecken som dök upp, och vid flera tillfällen tänkte jag ”varför gör de inte så istället?”. Så jag skrev en sammanställning av allt som jag ur ett hyresgästperspektiv såg problem med, och gav förslag på hur det skulle kunna genomföras annorlunda. Det blev 18 A4-sidor, som jag lämnade till Brogårdens projektgrupp.

När jag fick tillbaka sammanställningen var den markerad med rött, gult, och grönt. Rött betydde att förslaget inte var genomförbart av byggtekniska skäl. Gult betydde att de skulle se över vilka förändringsmöjligheter som fanns. Och grönt betydde att de skulle ta med sig idén in i projektet. Över sjuttio procent var grönmarkerat.

Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordet, eftersom hyresgästerna inte inser vilken stor möjlighet de har att påverka."

Carina Corriére
Projektanställd Hyresgästföreningen
Projekt Brogården - miljonprogramsområde i Alingsås


Ju bättre vi blir på att vara beställare,desto bättre blir slutproduktenAnn Kalla, projektsamordnare Luleå kommun

"Partnering skulle kunna bidra till ökad förståelse för verksamheten, byggherren och ja, att alla parters intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt. Ju tidigare man kommer in i bilden och får förståelse för vår verksamhet desto bättre.

Partnering lockar också för att det skulle vara intressant att följa hela resan, vad som händer i de olika delmomenten. Det skulle dessutom göra stor skillnad om skolorna fick känna delaktighet i det som byggts. När slutprodukten blir en bra lösning för verksamheten som vi känner att ”det här är något vi själva har varit med i” så resulterar det i både glädje och stolthet. Men det är nog viktigt att komma ihåg att ska det bli bra partnering måste man vara beredd att vara aktiv som beställare. De går inte an att bara sitta tillbakalutad och vänta på att någon ska lösa ens problem utan man måste själv vilja vara med och ta i det. Ju bättre vi blir på att vara beställare desto bättre blir slutprodukten."

Ann Kalla
Projektsamordnare Luleå kommun


Med gemensam planering och projektering når vi en optimal lösningThomas Johansson, Projektledare Norrtälje kommun

"Vi har uppmärksammat att det är svårt att göra bra handlingar eftersom det finns så många olika parametrar att hålla koll på i den här branschen. Ofta blir brist på kunskap ett hinder. I Norrtälje kommun äger vi inte marken vi bygger på och det händer ibland att grundkartor inte stämmer riktigt, eller att informationen som finns sedan tidigare och de faktiska förutsättningarna vid byggplatsen ”haltar”, och då kan man få en ganska trasslig resa. Därför känns det betydligt bättre, smartare och tryggare att utnyttja varandras kunskaper och kontakter för att nå fram till det bästa resultatet både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Det möjliggör att vi har längre tid på oss att gemensamt att planera och projektera för att uppnå optimal lösning för bägge parter och vi gemensamt är ansvariga för den valda lösningen och metodval."

Thomas Johansson
Projektledare Norrtälje kommun


 

Vi slog våra kloka huvuden ihop och använde partneringGunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder

"För att kunna påverka teknikutveckling och ekonomi samt tillgodose personalens och de boendes önskemål bestämde vi oss för att slå våra kloka huvuden ihop och använda partnering i projekt Niklasberg. Tack vare att vi valde den samarbetsformen har verksamheten kunnat påverka mycket mer under alla skeden än vad som hade varit tänkbart om vi exempelvis byggt i en traditionell totalentreprenad.

För oss finns det inget viktigare än att hyresgästen blir nöjd. I det här projektet har vi haft möjlighet att hela tiden se till kundens behov genom ständig dialog. Därmed har vi kunnat undvika missförstånd längst vägen och sluppit göra om, vilket sparat både tid, kraft och pengar."

Gunnar Johansson
VD Vänersborgsbostäder
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg


Gunnar Erlandsson äldreomsorgschef VänersborgJu fler desto bättre

"Från och med startseminariet till klippandet av invigningsbandet har partneringprojektet Niklasberg kännetecknats av ett nära samarbete mellan alla parter. Hela bygget har präglats av öppenhet och delaktighet. Ju fler kompetenser som är med och planerar och bidrar desto mer genomtänkt blir det."

Gunnar Erlandsson
Äldreomsorgschef Vänersborg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

 

 


 

Jarmo Lahtinen projektsamordnare NiklasbergKoll på ekonomin tack vare partnering

"Arbetet med partneringprojektet Niklasberg har från början till slut präglats av såväl öppen dialog som öppen ekonomi. Det här projektet har verkligen varit en helt och hållet positiv upplevelse för mig. Alla parter har visat stort deltagande och strävat efter att samarbetet ska fungera. Det kändes både tryggt och givande att ha koll på ekonomin."

Jarmo Lahtinen
Projektsamordnare Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

 

 

 

 


Pernilla Läckström enhetschef Linden VänersborgEftersom vi fick vara med och påverka blev det som vi ville

"I ett partneringprojekt som det här på Niklasbergs äldreboenden är det verkligen viktigt att ta vara på personalens erfarenheter och kunskap. Det spelar nämligen ingen roll hur byggnadstekniskt duktig du är om du inte vet vad för slags arbete som ska utföras i huset du bygger! Tack vare att verksamheten har fått vara med och påverka i så stor utsträckning blev det som vi ville, till och med ännu bättre.

Personalen har verkligen lagt ner tid och engagemang på att det här ska bli så bra som möjligt och jag märker av en mycket större arbetsglädje när de känner att deras röster blir hörda."

Pernilla Leckström
Enhetschef Linden, Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 


Malin Dahlstedt, projektingenjör SkanskaTack vare partnering har vi byggt ett hus att vara stolta över

"I en traditionell entreprenad kommer entreprenören ofta in först mot slutet, när nästan allt är bestämt. Då kan det visa sig att vissa redan tagna beslut om hur vi ska bygga är ogenomförbara och man får lägga tid och pengar på att tänka om. I partneringprojektet Niklasberg däremot har vi kunnat utforska hur personalen vill ha det, i små frågor och i stora frågor, ända från starten. Genom samarbetet har vi kunnat möta och uppfylla önskemål på ett sätt som inte hade varit möjligt om vi kommit in senare i processen.

Vi har bidragit med vår byggkompetens och personalen med sin yrkeserfarenhet. På det sättet har vi kunnat komma fram till de mest praktiska och prisvärda lösningarna. Jag är verkligen jättenöjd med resultatet av projekt Niklasberg. Vi har byggt ett hus vi kan vara stolta över."

Malin Dahlstedt
Projektingenjör Skanska
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg


Mikael Torstensson, projektledare NorrportenKonsulter, entreprenörer och beställare mår bra i partnering

"Partnering känns helt enkelt för mig som det lämpligaste och naturligaste sättet att arbeta för att uppnå det som alla vill ha ut av byggprojekten. Partnering är gemensamma mål, med eget ansvar att se till så att målen infrias. Partnering är att tillsammans diskutera sig fram till de bästa lösningarna, istället för att sitta ensam och hålla inne med det man känner till. Partnering är att ha en trevlig resa medan man ger allt för att åstadkomma bästa möjliga slutprodukt.

Det är en otroligt viktig parameter att få alla aktörer engagerade i diskussionen under projektet. Det går inte bara att tänka ”Hej och hå, nu ska det funka”. Man måste ha en partneringledare, som föreläser, förklarar, håller i workshops, riktar frågor till samtliga inblandade, ställer saker på sin spets, träffar underentreprenörer och gör uppföljningar av hur de involverade mår och upplever projektet."

Mikael Torstensson
Projektledare Norrporten
Projekt Domstolarna - Rättcentrum i Jönköping


Magnus Andersson, projektchef SkanskaVi jobbar effektivare tillsammans i partnering

"För att åstadkomma en så optimal slutprodukt som möjligt valde Falköpings kommun att handla i partnering. Jag tycker det är bra att det finns olika entreprenadformer att arbeta i men den stora fördelen med partnering gentemot de andra är att det finns ett större och ständigt närvarande engagemang i den här samarbetsformen, eftersom alla inblandade aktörer ser till helheten. Vi jobbar effektivare tillsammans, kommer fram till bättre lösningar och tar ett gemensamt ansvar för budget och miljö."

Magnus Andersson
Projektchef Skanska
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping

 

 


Jan Aurén, fastighetschef Ållebergs kommunI partnering hittar vi nya lösningar och konstruktioner

"Jag är väldigt glad, både i min roll som fastighetschef och som privatperson, över att vi valt att genomföra Ållebergsgymnasiet i partnering. Det är ett verkligt roligt projekt att vara involverad i. Det har gått ännu bättre än vad vi förväntade oss att arbeta på det sätt vi gjort och vi kan redan se vilket fint resultat som kommer av vårt nära samarbete mellan alla parter.

Självklart händer det saker och ting under resans gång, även i ett partneringprojekt. Skillnaden från när vi arbetat i en traditionell entreprenad är att när någonting inte gått enligt planen i det här projektet har vi genast kunnat hitta nya lösningar och konstruktioner tack vare att vi haft möjlighet att ta del av alla involverade parters gemensamma kompetenser och erfarenheter. Dessutom har vi kunnat förebygga många misstag och missförstånd genom att engagera alla parter i ett tidigt skede."

Jan Aurén
Fastighetschef Falköping kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping


Stefan Danielsson, byggprojektledare Falköpings kommunI partnering bestämmer vi hur vi ska bygga tillsammans

"Ållebergsgymnasiet är mitt första partneringprojekt och jag måste säga att det är en väldigt positiv upplevelse för mig. Alla parter är med och arbetar i ”Projektet AB” och vi har lyckats skapa den där delaktigheten man alltid eftersträvar i ett partneringprojekt.

Det jag har märkt när vi arbetar partnering, förutom att det råder en trevligare stämning än i en traditionell entreprenad, är att det ställs större krav på beställaren. I partnering gäller det att vi verkligen tänker till och funderar över vad vi vill ha. Vi tar ansvar på ett helt annat sätt än traditionell totalentreprenad, där vi ofta låter en konsult utforma våra tankar och idéer. I projektet med Ållebergsgymnasiet har vi själva fått bestämma vad och hur vi vill bygga utifrån de förutsättningar vi haft."

Stefan Danielsson
Byggprojektledare Falköpings kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping


Jan Mattson, Projektledare Trollhättans Tomt ABJag har alltid med mig partneringtänket

"Våra politiker valde att bygga skolan "Kronan" i partnering eftersom man ville kunna kontrollera den ekonomiska delen och eftersom det var mycket med projektets utformning som ännu i stod klart. Tack vare att vi handlade upp i partnering höll vi oss inom de ekonomiska ramarna och fick dessutom en väldigt hög kvalitét på projektet.

Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå våra gemensamma visioner för “Kronan”. Mycket av det som jag lärde mig under projektet om tillit och öppenhet har jag tagit med mig in i andra projekt, även när dessa inte bedrivs i partnering."¨

Jan Mattson
Projektledare Trollhättans Tomt AB
Projekt Kronogården - Skola i Trollhättan


 

Bertil Persson, Projektchef Akademiska HusEn optimalare byggprocess tack vare partnering

"När vi arbetade i en traditionell samordnad generalentreprenad upplevde vi det ofta som att vi medverkade i en stafett med människor som bara fokuserade på sin del och därefter lämnade över stafettpinnen till näste man. Vägen till ett bra slutresultat blev därför mödosam och konflikttyngd.

Jag hade hört talas om samarbetsformen partnering, så jag fördjupade mig mer i vad den innebar. Jag kom fram till att partnering är tänket att alla ska jobba för helheten i öppen samverkan. Man strävar efter ett samspel där målsättningar och ekonomi harmoniserar i alla beslut. Vi valde att arbeta i partnering med projekt Hus Vänern och tack vare det åstadkom vi en mycket optimalare byggprocess än om vi hållit oss till den traditionella upphandlingsformen!"

Bertil Persson,
Projektchef Akademiska Hus
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet


Hans Hofflander, fastighetschef Akademiska HusGemensam målbild genom partnering

"Byggbranschen har en tradition som måste brytas, min erfarenhet är att för få ser till helheten eller känner totalansvar. Ett partneringupplägg kan vara ett steg i rätt riktning då det ger förutsättningar att samverka mot gemensamma mål. Eftersom alla i det här projektet har jobbat för den gemensamma målbilden har det varit få i projekt Hus Vänern. De som varit har lösts på ett smidigt och konstruktivt sätt.

Partnering som samverkansform ger dessutom utrymme för delaktighet och en känsla av att allas färdigheter och tidigare erfarenheter är viktiga. Idéer som kom från alla håll togs på allvar. Vi hade i ett tidigt skede möten där vi brainstormade oss fram till effektiva lösningar för att få mer värde för pengarna. Genom att involvera även yrkesarbetarna mer i processen än vad som är vanligt skapades en delaktighet som gav proaktiv attityd och ökad samverkan ute på bygget."

Hans Hofflander
Fastighetschef Akademiska Hus
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet


Tillsammans hittar vi de bästa lösningarnaPeter Höög, partneringansvarig Skanska Region Väst

"Partneringprocessen tydliggör behoven och förutsättningarna på ett annat sätt än vad som är traditionellt. Dessutom lyfter den fram möjligheter för alla inblandade i projektet att bidra med nya lösningar med fokus på helheten. Det är tillsammans man hittar bästa möjliga lösningar. Tillsammans gör man kloka ekonomiska inköp och det är tillsammans man genomför projektet med största möjliga hänsyn till kundens förväntningar avseende funktion och livscykelkostnader."

Peter Höög
Partneringansvarig Skanska Region Väst
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet
Paula Björkman, projektledare Karlstads universitetVi har bra koll på läget i partneringprojekt

"Tack vare partneringupplägget i det projekt Hus Vänern har jag kunnat påverka i alla riktningar genom hela processen, under projekteringen såväl som i produktionsfasen.

Jag hade bra koll på hur läget såg ut och kunde därmed i god tid leverera de svar som produktionen behövde för att kunna ta kommande beslut. Det skapade ett lugn och en trygghet i vår organisation och underlättade betydligt i byggprocessen. Dessutom gav det mig både en större inblick och inspiration att få ta del av den kunskap som många hade i byggprocessen."

Paula Björkman
Projektledare Karlstads Universitet
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet


Kjell Eriksson, produktionschef SkanskaPartnering sparade miljoner i ett tidigt skede

"Genom att sätta oss ner tillsammans i projekt Hus Vänern och diskutera alternativa lösningar i ett tidigt skede sparade vi uppskattningsvis 17 miljoner. Alla inblandade hjälptes åt, totalt hade vi cirka 70 olika punkter på en hög nivå som vi utredde.

Från början till slut arbetade vi i ett tillåtande klimat där alla fick chans både att ifrågasätta och vara kreativa. Det här projektet är nog ett av de bästa jag någonsin varit involverad i. Man har verkligen lyssnat på oss entreprenörer."

Kjell Eriksson
Produktionschef Skanska
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

 


Håkan Broström, Projektledare WSPAlla slutar som vinnare i partneringprojekt

"Hus Vänern var ett positivt och erfarenhetsrikt partneringprojekt på flera sätt. Vi hade startmöten där alla fick möjlighet att få en helhetsbild av projektet, vilket i sin tur bidrog till att vi kände samhörighet och blev direkt interagerade och motiverade att göra en stark gemensam insats. Vårt kreativa och innovativa klimat ledde till att resurserna användes optimalt och tog fram det bästa hos oss alla.

Det blev bättre kvalitet, större säkerhet och alla slutade som vinnare."

Håkan Broström
Projektledare WSP
Projekt Hus Vänern
Martin Eriksson, arbetsledare SkanskaPositiv känsla från dag i partneringprojekt Hus Vänern

"Efter att jag avslutat mina studier kom jag direkt in i det här partneringprojektet. Känslan jag fick var positiv från dag ett. Det fanns en stark laganda som bestod av en gedigen sammansättning av människor med tydliga roller och stor erfarenhet. Den positiva stämningen och öppenheten mellan samtliga gjorde att problem löstes snabbt och smidigt vilket sparade både tid och resurser.

Dessutom hade partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT egenskapen att ta yrkesarbetarna på rätt sätt. De kände sig motiverade och upplevde att man lyssnade på dem. Jag tror att det var en anledning till att allt gick så bra i det här projektet."

Martin Eriksson
Arbetsledare Skanska
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitetBirgitta Hohlfält, regiondirektör Akademiska Hus Väst ABPartneringsamarbetet har lett till ett bättre slutresultat

"Projekt Hus Vänerns partneringform gjorde det möjligt att snabbt göra genomgripande förändringar och besparingar när det krävdes och har bidragit till att hålla kostnads- och tidsramarna.

Redan i ett tidigt programskede fanns ett omfattande brukarinflytande, där lärare, forskare, administratörer och studenter medverkade i processen. En omfattande delaktighet, ända upp i universitetets högsta ledning, skapade förståelse för byggprocessen, möjliggjorde snabba beslut, minimerade antalet ändringar och minskade kostnaderna.

Partneringsamarbetet har givit en säkrare slutkostnadsprognos i ett tidigt skede och har lett till effektiv samverkan med ett bättre slutresultat."

Birgitta Hohlfält
Regiondirektör Akademiska Hus Väst AB
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet


Tore Olsson, landstingsdirektör VärmlandAlla har varit partners i projekt Centralsjukhuset i Karlstad

"I det här projektet har vi inte varit beställare och utförare på det traditionella sättet utan vi har varit partners med formulerade gemensamma målsättningar. Tack vare detta har det inte varit några dispyter eller stora konflikter under resans gång utan vi har istället löst problemen genom god samverkan.

Nyckeln till ett gott resultat är en bra dialog redan från början, där man haft en gemensam målbild som vägledning."

Tore Olsson
Landstingsdirektör Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


 


Kenneth Nyman, LandstingsfastigheterVi har byggt för framtiden tack vare partneringtänk

"I början av projekt Centralsjukhuset i Karlstad var det mycket att göra och det gällde att få en bra start, vilket vi verkligen fick när vi genomförde våra startseminarier. När många olika aktörer ska arbeta tillsammans är det är viktigt att skapa en gemensam målbild så att alla är införstådda med vad vi ska åstadkomma.

Tack vare vårt sätt att tänka i det här partneringprojektet har vi inte bara byggt husen utan för framtiden. Jag är mycket glad att vi tillsammans lyckats hitta så bra och prisvärda lösningar."

Kenneth Nyman
Landstingsfastigheter
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i KarlstadDaniel Albertsson, projektledare Styr & övervakning, NEA TeknikPartnering bidrog till kraftigt effektiviserad byggprocess

"Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har präglats av gott samarbete med bra diskussioner där allas synpunkter respekterats. Partnering har bidragit till den öppenhet som genomgående funnits och den samordnade provningen har kraftigt effektiviserat byggprocessen."

Daniel Albertsson
Projektledare Styr och övervakning, NEA Teknik
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 


 


Rickard Högström, markentreprenör SkanskaI partnering jobbar alla med projektets bästa i fokus

"Det bästa med partnering är öppenheten och kreativiteten där alla strävar mot samma tidsmässiga, kvalitetsmässiga och ekonomiska mål. Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit oerhört lärorikt och stimulerande då jag känner att alla har varit delaktiga och engagerade.

Arbetet mellan entreprenörer och kommunikationen med kvalitetsledare har varit prestigelös och hela tiden skett med projektets bästa i fokus. Jag har insett att man kan göra mycket för att i ett projekt lösa problem om man hjälps åt över gränserna."

Rickard Högström
Markentreprenör Skanska 
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 


Christer Dahlberg, driftschef LandstingsfastigheterPartnering ger insikt i vikten av god kommunikation

"Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har gett mig insikt i vikten av god kommunikation och hur viktigt det är att vi är tillräckligt tydliga mot varandra."

Christer Dalberg
Driftschef Landstingsfastigheter
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 

 


Olle Bergsman, projektledare NVSLyckat projekt tack vare partneringsamverkan

"Tack vare att projektet Centralsjukhuset i Karlstad genomförts i partnering har mycket kunnat lösas på ett smidigt och bra sätt. Det har varit ett gott samarbete mellan alla inblandade parter. De tidiga kvalitetsronderna och förbesiktningarna har bidragit till att projektet blev så lyckat."

Olle Bergsman
Projektledare NVS
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 


Anders Press, NEA PressVi har hjälpts åt över gränserna

"Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har drivits i partnering och alla har jobbat tillsammans mot det gemensamma målet. Stämningen på arbetsplatsen har varit god och samarbetet mellan entreprenörerna har fungerat bra. Vi har hjälpts åt över gränserna för att lösa uppkomna problem."

Anders Press
NEA Teknik
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 


 

 


Håkan Thor, kvalitetsledare El, EBAB Få ”krockar” i partneringprojekt

"Att jobba med partneringprojekt är en bra typ av samarbetsform, eftersom den ger möjlighet att delta och påverka under hela byggprocessen. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har samarbetet med entreprenören flutit på bra och det har varit få ”krockar” ute på arbetsplatsen. Samordningen, uppföljningen och den nära goda kontakten med verksamheten har också fungerat väldigt bra."

Håkan Thor
Kvalitetsledare El, EBAB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 


Ulf Haglund, projektledare Midroc Electro ABPartnering bidrar till en fin teamkänsla

"Det bästa med partnering är att alla drar åt samma håll och att beslutsvägarna är så korta. Alla känner också en större trygghet när man jobbar på detta sätt. Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har präglats av bra projektinformation från entreprenören, bra samordning och det har varit en fin teamkänsla."

Ulf Haglund
Projektledare Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 


 


Fredrik Björklund, projektledare Vent YITPartneringsamarbetet fungerade otroligt bra

"I projektet Centralsjukhuset i Karlstad har arbetsformen partnering inneburit att vi kunnat jobba utan ekonomiska revirstrider, vilket har varit oerhört befriande. Arbetsklimatet, viljan i att undersöka olika tekniska lösningar och hela samordningen i projekteringen har varit otroligt bra."

Fredrik Björklund
Projektledare Vent YIT
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 


Jonas Widing, projektchef SkanskaPartnering gav en värdefull grund

"Partnering innebär möjlighet till öppenhet, bra samarbete och att vi tillsammans skapar ett bra slutresultat genom stort engagemang från alla. Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad började med ett bra startseminarium där vi samlade dem som skulle arbeta med Hus 1 och det skapade en värdefull grund att stå på.

Genomgående har vi haft ett mycket bra arbetsklimat. Att kommunikationen och informationsflödet fungerar är mycket betydelsefulla faktorer. En bra mötesstruktur liksom tydliga strukturer för arbetsuppgifterna är av stor vikt för hur ett projekt utvecklas."

Jonas Widing
Projektchef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 


Fredrik Johansson, installationsanordning, KVE KonsultPartnering ger möjlighet att förändra och förnya

"Det bästa med att arbeta i partnering är att man får möjligheten att förändra och förnya lösningar samt att man får ett fantastiskt samarbete. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har vi genomgående haft ett mycket gott samarbete i projektet mellan de olika aktörerna. Tidsplaneringen har hållit bra och mötesstrukturen har varit god."

Fredrik Johansson
Projektör VS, Installationsanordning, KVE Konsult,
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 
Karl Arne Lerstén, projektchef SkanskaGehör för allas kunskap i partneringprojekt

"I projektet Centralsjukhuset i Karlstad kom vi tack vare partneringupplägget in mycket tidigare än vi gjort i något annat projekt. Anbudsskedet var mycket stimulerande. Vi fick frågor som vi aldrig tidigare fått i ett anbud. Det var ett helt nytt tänk och vi skapade ett bra team med olika personer som arbetade fram förslag på byggtekniska lösningar.

Vårt deltagande i planeringsstadiet kändes inspirerande och utmanande. I nära samarbete med grupper från verksamheten, funktionsplanerare, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer arbetade vi oss fram till de bästa gemensamma lösningarna. Vi har hela tiden har haft duktiga människor som bidragit med sin kunskap och fått gehör för den.

Jag tror att alla aktörer som har varit med i det här projektet har utvecklats och för egen del så har det varit oerhört inspirerande."

Karl-Arne Lersten
Projektchef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


Per Carlsson, kvalitetsledare Tele, EBABPartnering skapar ett fördjupat engagemang

"En stor fördel med partnering är att det blir enklare att anpassa bygget efter verksamhetens behov och tillvarata den nya teknik som tillkommer under projektets gång. Partnering skapar dessutom ett fördjupat engagemang för projektet."

Per Carlsson
Kvalitetsledare Tele, EBAB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 


Lennart Olsson, lufinjusterare Skanskainneklimat ABPartnering tillvaratar den samlade kompetensen

"I partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad har samarbetet mellan olika arbetsgrupper fungerat utomordentligt bra och det har gått snabbt och smidigt att rätta till de problem som uppstått. Det här partneringprojektet har fått mig att inse hur viktigt det är att prata och diskutera lösningar med andra parter för att ta tillvara den samlade kompetensen i projektet."

Lennart Olsson
Luftinjusterare Skanskainneklimat AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

  


Per Grundström, informatör Landstinget i VärmlandRoligt med partnering

"Det har varit roligt med partnering i projekt Centralsjukhuset i Karlstad, inte minst för att entreprenören hela tiden insett vikten av en väl fungerande kommunikation och öppenhet."

Per Grundström
Informatör Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 


Janne Zander, KVE Konsult, Kvalitetsledare rör/ luftPartnering ger förutsättningar för kreativa lösningar

"Partnering innebär smidighet i beslut och ekonomi samt att alla jobbar ihop och litar på varandra. Under projektet Centralsjukhuset i Karlstad har vi diskuterat med varandra och lyssnat på varandras åsikter. Istället för att vara två parter har vi gemensamt jobbat mot samma mål. Vi har haft arbetsmöten där vi träffats hemma hos någon, på mitt kontor eller på bygget.

Tack vare det fina samarbetet och den goda samordningen har väldigt få krockar inträffat. I vanliga entreprenader är det mycket ändringsarbeten och tillägg som man då tar extra betalt för. I partnering däremot arbetar vi mot en budget som vi ska hålla och om entreprenörerna hittar ett billigare alternativ kommer det hela projektet till godo.Partnering ger förutsättningar för kreativa och innovativa lösningar!"

Janne Zander
KVE Konsult, Kvalitetsledare rör/ luft
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


Bo Skålén, WSP, kvalitetsledare byggPartnering är gynnsam öppenhet

"Det bästa med partnering är den gynnsamma öppenheten i ekonomin. Dessutom håller tidsplaneringen väldigt bra och samarbetet fungerar utmärkt, vilket skapar en struktur för alla deltagare!"

Bo Skålén
WSP, Kvalitetsledare bygg
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 


Leif Fransson, Midroc Electro ABPartnering ger korta beslutsvägar

"Fördelen med att jobba i partnering är att man är delaktig hela vägen. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har det varit en öppen dialog med både ekonomi och teknik. Den ekonomiska träffsäkerheten har varit oerhört hög och samarbetet mellan el, rör, ventilation, styr och bygg har fungerat jättebra.

Korta beslutsvägar är verkligen värdefulla!"

Leif Fransson
Projektledare Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 


Carl Boström, produktionschef SkanskaPartnering är det självklara sättet att arbeta

"Jag har verkligen trivts i projekt Centralsjukhuset i Karlstad och är stolt över vad vi har åstadkommit. Vi har varit en samspelt projektorganisation. Samarbetsviljan och öppenheten har gjort att vi hållit planeringen och en väl fungerande produktion på arbetsplatsen. De äldre medarbetarna har bidragit med sin erfarenhet och de yngre med sitt engagemang och nytänk.

I grunden ligger ett gediget arbete där vi kontinuerligt har följt upp och utvärderat tidsplaner, APD planer, arbetsberedningar och veckomöten. Det har givit oss möjlighet att utföra eventuella revideringar i rätt tid som alla fått ta del av, vilket markant har ökat effektiviteten på bygget. Vi har inte ändrat slutdatumet sedan tidsplanen sattes och vi var helt lugna två veckor innan vi skulle lämna projektet. Det har jag aldrig varit med om under mina 35 år i branschen, det är helt fantastiskt!  För mig är det självklart att arbeta på det här sättet även i framtiden."

Carl Boström
Produktionschef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


Owe Rydberg, projektledare NVSI partnering tar vi fram de bästa lösningarna tillsammans

"Det bästa med att arbeta med partnering tycker jag är att vi tillsammans tar fram de bästa lösningarna för vår kund eller beställare. Informationsflödet i partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har fungerat bra och det har varit ett fint samspel mellan de olika yrkesgrupperna."

Owe Rydberg
Projektledare NVS
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 


Anders Bjuresäter, produktionsledare SkanskaJag kan inte tänka mig att arbeta annorlunda

"I partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad har vi tagit oss tid till att spara tid, genom att aktivt genomföra arbetsberedningar. Det lade grunden till en framgångsrik arbetsplats. Jag är säker på att alla involverade, lagbasar som yrkesarbetare, är mer än nöjda med det flyt vi har haft i arbetet.

Personligen kan jag inte tänka mig att arbeta annorlunda. Vi har haft en otrolig delaktighet. Det finns en stor potential i att involvera yrkesarbetare mer i planeringen, vilket skapar en effektiv arbetsplats.

Visuell planering, som vi använt oss av i slutet av projektet, har bidragit till att skapa förståelse och delaktighet. Varje morgon har vi träffats vid tavlan för att gå igenom dagens arbeten. Yrkesarbetarna har själva uppskattat tidsåtgången för momenten och fördelat arbetsuppgifterna mellan sig."

Anders Bjuresäter
Produktionsledare Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


Jan Rosendal, projektchef El, Midroc Electro ABPartnering bidrar till välfungerande samordning

"Det bästa med partnering i projekt Centralsjukhuset i Karlstad har varit det samförstånd och helhetstänk som funnits för att uppnå det gemensamma målet. Samordningen mellan yrkesfack och arbetsberedning har fungerat mycket väl och de täta och detaljerade ekonomiska avstämningarna har varit verkligt värdefulla. Vi har haft en bra kommunikation och kunnat lösa problem snabbt och enkelt."

Jan Rosendal
Projektchef, El, Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 


Sven Olsson, inst. samordnare, KVE Konsult ABPartneringsamverkan lär ut vikten av informationsutbyte

"Hela partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit mycket välorganiserat med bra tidsplanering och arbetsberedning. Genomgående har det varit ett bra samarbete mellan alla inblandade.

Vikten av bra informationsutbyte är en erfarenhet jag tar med mig från det här projektet, liksom hur betydelsefullt det är med ett arbete inåt i organisationen."

Sven Olsson
Inst. Samordnare, KVE Konsult AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 


Per Widstrand, kvalitetsledare Rör VVS PlanVärdefulla genomgångar i partneringprojekt

"Centralsjukhuset i Karlstad har genomgående varit ett välorganiserat partneringprojekt med bra samarbete och väl fungerande arbetsberedningar. Tack vare värdefulla genomgångar med montörer och arbetsledare har man kunnat hålla mycket korta beslutsvägar."

Per Widstrand
Kvalitetsledare Rör VVS Plan
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

 


Fredrik Karlsson, Projektingenjör Skanska (tids- och ekonomistyrning)Partnering är öppenhet och ärlighet

"En av fördelarna med att jobba med partnering är den öppenhet och ärlighet som finns hos de inblandade parterna. Ytterligare fördelar är att det blir en enklare beslutsprocess och att det är lätt att tillsätta nya arbetsgrupper i teamet."

Fredrik Karlsson
Projektingenjör Skanska (tidsstyrning och ekonomistyrning)
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 


Jessica Bergman, installationskoordinator Landstinget i VärmlandAlla får vara delaktiga i ett partneringprojekt

"I projekt Centralsjukhuset i Karlstad har partnering bidragit till den goda kommunikationen och förståelsen för varandras professioner. Förutsättningarna har varit lite olika beroende på vilken verksamhet man representerat, gemensamt för alla är dock att man bjudits in att vara delaktig. Det känns bra att verksamheten fått vara med på hela resan så att slutresultatet med funktionsdugliga lokaler blir så bra som möjligt.

Vi har haft stor hjälp av kunniga personer som förstått våra behov."

Jessica Bergman
Installationskoordinator Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 


Anders Nyqvist, arbetsledare SkanskaPartnering gynnar hela projektet

"Det har varit ett fint samarbete med både konstruktörer och beställare i partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad. Hela projektet har präglats av en stor öppenhet. Tack vare detta har processen varit ytterst effektiv och friktionsfri. Att vi kunnat ta del av varandras erfarenheter har gynnat hela projektet och dessutom bidragit till ett positivt arbetsklimat."

Anders Nyquist
Arbetsledare Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 


Gunilla Andersson, hälso- och sjukvårdschef Landstinget i VärmlandEtt och ett blev tre tack vare partnering

"Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit utvecklande och spännande att följa. Vi har jobbat i nära samarbete med entreprenören och väldigt många har varit delaktiga i att skapa det allra bästa. Genom ett stort engagemang innan och under projektet och tack vare en god samverkan har vi lyckas ta tillvara på allas kompetenser.

Åtskilliga har bidragit med värdefulla synpunkter från flera olika perspektiv. Ett stort arbete har lagts på planeringen, utförandet och inflyttningen. Verksamhetens olika kunskaper har mött varandra under processen och det har bidragit till ett samverkanslärande. Tack vare vår nära samverkan har ett och ett blivit tre inom många områden i det här projektet."

Gunilla Andersson
Hälso- och sjukvårdschef Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad


Ann Kronander, Pyramider ArkitekterSmidiga förändringar genom partnering

"Under det intensiva arbetet med partneringprojektet Sjukhuset i Lidköping fanns det ett engagemang och en framtidstro från dem jag mötte som det var härligt att ta del av. I andra projekt är det inte lika självklart att man tar med verksamhetens åsikter så mycket och på det sätt som det gjordes här. Min erfarenhet när så inte är fallet är att det märks när byggnaden är klar. Risken att saker blir fel ökar ju längre ifrån verksamheten man är när man fattar beslut.

Efter systemhandlingen fick jag möjlighet att medverka i partneringsamarbetet med Skanska. Med ökad förståelse för varandras roller blev samarbetet toppen i våra båda organisationer. Jag tror inte att det hade gått så smidigt att göra de förändringar som vi gjorde under tiden utan partnering. Det känns jättebra att ha varit del av denna process och jag gör det gärna igen."

Ann Kronander
Pyramiden Arkitekter
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping


Bo Kjellstrand, fastighetschef VästfastigheterPartnering för att nå och överträffa målen

"Då den traditionella entreprenaden har många förutbestämda lösningar som ofta leder till konflikt, dubbelarbete, dålig erfarenhetsåterförening och dold ekonomi ville vi prova något annat i Hus 17 & 25, Lidköpings sjukhus. Vi valde totalentreprenad med partneringgenomförande. Genom att uppmuntra till ett kreativt nytänkande där fler ser helheten hoppades vi komma fram till alternativa lösningar samt att ha lättare att genomföra förändringar.

Med min långa erfarenhet av byggprojekt anser jag att partnering som samverkansform är en hedersam utveckling av branschen. Genom ett bra partneringsamarbete mellan verksamheten på sjukhuset och övriga aktörer skapade man förutsättningarna för att nå och överträffa målen som vi hade när vi valde partnering för detta projekt."

Bo Kjellstrand
Fastighetschef Västfastigheter
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping


Peder Löwhagen, distriktschef SkanskaPartnering tillför ett mervärde för slutproduktionen

"Det är med stolthet jag har följt processen i partneringprojektet Lidköpings sjukhus från början till slut. Partneringsamarbetet har bevisat att man med gemensamma krafter tillför ett mervärde för slutprodukten när fler ges möjlighet att medverka tidigt."

Peder Löwhagen
Distriktschef Skanska
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping

 

 

 

 


 

Knut Höök, projektledare VästfastigheterPartneringsamarbetet bidrog starkt till projektets framgång

"Förväntningarna och kraven på oss som beställare i ett partneringprojekt i jämförelse med ett traditionellt projekt skiljer sig åt. I partnering engagerar vi oss betydligt mer i byggprocessen och på ett annorlunda sätt. Från det tidiga skedet och framåt finns det hela tiden möjlighet för utveckling och förbättringar i partnering. Är det något som är oklart så finns det många med erfarenhet och kunskap som arbetar aktivt för att lösa uppgiften.

I projekt Lidköpings sjukhus har vi gjort många bra saker tillsammans i såväl projektering som produktion. Överlag så fick vi som beställare reda på saker tidigare och kunde svara på det snabbare. Det togs beslut som möjliggjorde tidsvinster, vilket i sin tur skapade ett positivt engagemang och drivkraft för de flesta inblandade. Med facit i hand skulle vi ha arbetat på detta sätt i många fler och tidigare projekt också."

Knut Höök
Projektledare Västfastigheter
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping


Vi slog våra kloka huvuden ihop och använde partnering

"För att kunna påverka teknikutveckling och ekonomi samt tillgodose personalens och de boendes önskemål bestämde vi oss för att slå våra kloka huvuden ihop och använda partnering i projekt Niklasberg. Tack vare att vi valde den samarbetsformen har verksamheten kunnat påverka mycket mer under alla skeden än vad som hade varit tänkbart om vi exempelvis byggt i en traditionell totalentreprenad.

För oss finns det inget viktigare än att hyresgästen blir nöjd. I det här projektet har vi haft möjlighet att hela tiden se till kundens behov genom ständig dialog. Därmed har vi kunnat undvika missförstånd längst vägen och sluppit göra om, vilket sparat både tid, kraft och pengar."

Gunnar Johansson
VD Vänersborgsbostäder
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg


Gunnar Erlandsson äldreomsorgschef VänersborgJu fler desto bättre

"Från och med startseminariet till klippandet av invigningsbandet har partneringprojektet Niklasberg kännetecknats av ett nära samarbete mellan alla parter. Hela bygget har präglats av öppenhet och delaktighet. Ju fler kompetenser som är med och planerar och bidrar desto mer genomtänkt blir det."

Gunnar Erlandsson
Äldreomsorgschef Vänersborg;
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

 

 


 

Jarmo Lahtinen projektsamordnare NiklasbergKoll på ekonomin tack vare partnering

"Arbetet med partneringprojektet Niklasberg har från början till slut präglats av såväl öppen dialog som öppen ekonomi. Det här projektet har verkligen varit en helt och hållet positiv upplevelse för mig. Alla parter har visat stort deltagande och strävat efter att samarbetet ska fungera. Det kändes både tryggt och givande att ha koll på ekonomin."

Jarmo Lahtinen
Projektsamordnare Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

 

 

 

 


Pernilla Läckström enhetschef Linden VänersborgEftersom vi fick vara med och påverka blev det som vi ville

"I ett partneringprojekt som det här på Niklasbergs äldreboenden är det verkligen viktigt att ta vara på personalens erfarenheter och kunskap. Det spelar nämligen ingen roll hur byggnadstekniskt duktig du är om du inte vet vad för slags arbete som ska utföras i huset du bygger! Tack vare att verksamheten har fått vara med och påverka i så stor utsträckning blev det som vi ville, till och med ännu bättre.

Personalen har verkligen lagt ner tid och engagemang på att det här ska bli så bra som möjligt och jag märker av en mycket större arbetsglädje när de känner att deras röster blir hörda."

Pernilla Leckström
Enhetschef Linden, Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 


Malin Dahlstedt, projektingenjör SkanskaTack vare partnering har vi byggt ett hus att vara stolta över

"I en traditionell entreprenad kommer entreprenören ofta in först mot slutet, när nästan allt är bestämt. Då kan det visa sig att vissa redan tagna beslut om hur vi ska bygga är ogenomförbara och man får lägga tid och pengar på att tänka om. I partneringprojektet Niklasberg däremot har vi kunnat utforska hur personalen vill ha det, i små frågor och i stora frågor, ända från starten. Genom samarbetet har vi kunnat möta och uppfylla önskemål på ett sätt som inte hade varit möjligt om vi kommit in senare i processen.

Vi har bidragit med vår byggkompetens och personalen med sin yrkeserfarenhet. På det sättet har vi kunnat komma fram till de mest praktiska och prisvärda lösningarna. Jag är verkligen jättenöjd med resultatet av projekt Niklasberg. Vi har byggt ett hus vi kan vara stolta över."

Malin Dahlstedt
Projektingenjör Skanska
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg


Mikael Torstensson, projektledare NorrportenKonsulter, entreprenörer och beställare mår bra i partnering

"Partnering känns helt enkelt för mig som det lämpligaste och naturligaste sättet att arbeta för att uppnå det som alla vill ha ut av byggprojekten. Partnering är gemensamma mål, med eget ansvar att se till så att målen infrias. Partnering är att tillsammans diskutera sig fram till de bästa lösningarna, istället för att sitta ensam och hålla inne med det man känner till. Partnering är att ha en trevlig resa medan man ger allt för att åstadkomma bästa möjliga slutprodukt.

Det är en otroligt viktig parameter att få alla aktörer engagerade i diskussionen under projektet. Det går inte bara att tänka ”Hej och hå, nu ska det funka”. Man måste ha en partneringledare, som föreläser, förklarar, håller i workshops, riktar frågor till samtliga inblandade, ställer saker på sin spets, träffar underentreprenörer och gör uppföljningar av hur de involverade mår och upplever projektet."

Mikael Torstensson
Projektledare Norrporten
Projekt Domstolarna - Rättcentrum i Jönköping


Magnus Andersson, projektchef SkanskaVi jobbar effektivare tillsammans i partnering

"För att åstadkomma en så optimal slutprodukt som möjligt valde Falköpings kommun att handla i partnering. Jag tycker det är bra att det finns olika entreprenadformer att arbeta i men den stora fördelen med partnering gentemot de andra är att det finns ett större och ständigt närvarande engagemang i den här samarbetsformen, eftersom alla inblandade aktörer ser till helheten. Vi jobbar effektivare tillsammans, kommer fram till bättre lösningar och tar ett gemensamt ansvar för budget och miljö."

Magnus Andersson
Projektchef Skanska
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping

 

 


Jan Aurén, fastighetschef Ållebergs kommunI partnering hittar vi nya lösningar och konstruktioner

"Jag är väldigt glad, både i min roll som fastighetschef och som privatperson, över att vi valt att genomföra Ållebergsgymnasiet i partnering. Det är ett verkligt roligt projekt att vara involverad i. Det har gått ännu bättre än vad vi förväntade oss att arbeta på det sätt vi gjort och vi kan redan se vilket fint resultat som kommer av vårt nära samarbete mellan alla parter.

Självklart händer det saker och ting under resans gång, även i ett partneringprojekt. Skillnaden från när vi arbetat i en traditionell entreprenad är att när någonting inte gått enligt planen i det här projektet har vi genast kunnat hitta nya lösningar och konstruktioner tack vare att vi haft möjlighet att ta del av alla involverade parters gemensamma kompetenser och erfarenheter. Dessutom har vi kunnat förebygga många misstag och missförstånd genom att engagera alla parter i ett tidigt skede."

Jan Aurén
Fastighetschef Falköping kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping


Stefan Danielsson, byggprojektledare Falköpings kommunI partnering bestämmer vi hur vi ska bygga tillsammans

"Ållebergsgymnasiet är mitt första partneringprojekt och jag måste säga att det är en väldigt positiv upplevelse för mig. Alla parter är med och arbetar i ”Projektet AB” och vi har lyckats skapa den där delaktigheten man alltid eftersträvar i ett partneringprojekt.

Det jag har märkt när vi arbetar partnering, förutom att det råder en trevligare stämning än i en traditionell entreprenad, är att det ställs större krav på beställaren. I partnering gäller det att vi verkligen tänker till och funderar över vad vi vill ha. Vi tar ansvar på ett helt annat sätt än traditionell totalentreprenad, där vi ofta låter en konsult utforma våra tankar och idéer. I projektet med Ållebergsgymnasiet har vi själva fått bestämma vad och hur vi vill bygga utifrån de förutsättningar vi haft."

Stefan Danielsson
Byggprojektledare Falköpings kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping


Jan Mattson, Projektledare Trollhättans Tomt ABJag har alltid med mig partneringtänket

"Våra politiker valde att bygga skolan "Kronan" i partnering eftersom man ville kunna kontrollera den ekonomiska delen och eftersom det var mycket med projektets utformning som ännu i stod klart. Tack vare att vi handlade upp i partnering höll vi oss inom de ekonomiska ramarna och fick dessutom en väldigt hög kvalitét på projektet.

Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå våra gemensamma visioner för “Kronan”. Mycket av det som jag lärde mig under projektet om tillit och öppenhet har jag tagit med mig in i andra projekt, även när dessa inte bedrivs i partnering."¨

Jan Mattson
Projektledare Trollhättans Tomt AB
Projekt Kronogården - Skola i Trollhättan


Källor: Sluredovisning Hus Vänern - Karlstads Universitet *Slutredovisning Hus 1 & 2 - Centralsjukhuset i Karlstad * Slutredovisning Hus 17 & 25 - Sjukhuset i Lidköping * Delredovisning Niklasberg - Äldreboendet Linden i Vänersborg * Personliga intervjuer