Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Fastighetschef Jan Aurén glad i partnering

Jan Aurén tycker det är roligt att som beställare deltaga i partneringprojekt.

Med egna ord. Fastighetschef Jan Aurén berättar mer än gärna om det stora partneringprojektet Ållebergsgymnasiet i Falköping.

“Jag är väldigt glad, både i min roll som fastighetschef och som privatperson, över att vi valt att genomföra Ållebergsgymnasiet i partnering. Det är ett verkligt roligt projekt att vara involverad i!

Vi hade nästan ingenting ritat på förhand att utgå ifrån när vi började, vilket kändes spännande i ett såhär stort projekt på 154 miljoner. Det har gått ännu bättre än vad vi förväntade oss att arbeta på det sätt vi gjort och vi kan redan se vilket fantastiskt resultat som kommer av vårt nära samarbete mellan alla parter.

Vikten av en partneringledare

Tillsammans med URKRAFTs partneringledare har vi valt ut arkitekt och entreprenörer som fungerar oerhört bra i projektet. Partneringledarna fyller en viktig funktion, i och med att de förhör sig inte bara angående det rent byggtekniska, utan ställer även frågor som ”Vad känner du inför att arbeta med Ållebergsgymnasiet?” och ”Varför brinner du för det här?” vilket har haft ett oerhört stort värde för hela projektet och alla involverade. Jag involverade även URKRAFTs partneringledare för att utveckla min egen avdelning och organisation.

DEN ENTUSIASM OCH LAGANDA SOM PRÄGLAR PROJEKT ÅLLEBERGSGYMNASIET ÄR ENASTÅENDE OCH VÄLDIGT GLÄDJANDE ATT BETRAKTA"

Tack vare att vi sett till såväl kompetens och erfarenhet som människa har vi kunnat försäkra oss om att dem vi valt att arbeta med Ållebergsgymnasiet verkligen är engagerade i projektet som sådant och inte bara av pengar. Den entusiasm och laganda som präglar det här projektet är enastående och väldigt glädjande att betrakta.

I partnering kan vi förebygga misstag

Med en stark känsla av gemenskap följer dessutom en tro på att vi är starka och klarar av ännu mer tillsammans än vad vi kanske först trodde. Den här fantastiska ”Vi klarar det-andan” genomsyrar hela projektet och gör det fantastiskt roligt att arbeta med.

Självklart händer det saker och ting under resans gång, även i ett partneringprojekt. Skillnaden från när vi arbetat i en traditionell entreprenad är att när någonting inte gått enligt planen i det här projektet har vi genast kunnat hitta nya lösningar och konstruktioner tack vare att vi haft möjlighet att ta del av alla involverade parters gemensamma kompetenser och erfarenheter. Dessutom har vi kunnat förebygga många misstag och missförstånd genom att engagera alla parter och få med de som ska bygga och utföra i ett tidigt skede.

Det krävs mer av en beställare i ett partneringprojekt. Jag är i projektet Ållebergsgymnasiet mycket mer aktiv än vad jag skulle ha varit i en traditionell entreprenad och får ta del av många fler besked. Framförallt har jag varit mer involverad i byggskedet än någonsin förr, vilket jag har tycker är väldigt roligt. Ållebergsgymnasiet är en positiv erfarenhet som jag bär med mig in i framtiden.”

Jan Aurén
Fastighetschef Falköping Kommun