Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Patrik Rehn Autokaross kör på LUP med URKRAFT

Patrik Rehn känner sig både tryggare och effektivare i sitt ledarskap efter att ha gått URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

Patrik berättar om sina erfarenheter från URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram och om hur han haft nytta av sina nya kunskaper.

Patrik Rehn är konstruktionschef på Autokaross i Floby som gör påbyggnader av flak, skåp och kåpor samt specialbygger brandbilar och ambulanser. Bilarna utvecklas ständigt och Patrik ville göra likadant. För att förvissa sig om att han som chef inte kör fast i samma hjulspår valde han att gå URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

– Jag åkte dit i tron om att jag skulle hitta ”ett” sätt att vara ledare, berättar han. Men redan under den första dagen började jag inse att det inte bara finns ”ett” sätt. Det finns många, lika många som det finns chefer.

Personlig ledarutveckling

Ledarutvecklingsprogrammets upplägg är uppbyggt utifrån URKRAFT:s långa erfarenhet av ledar-, grupp- och organisationsutveckling. Personlig ledarutveckling är kärnan i programmet, eftersom dagens ledarroll ställer krav inte bara på ledarens förmåga att uppnå resultat i sitt arbete utan också på hans eller hennes förmåga att leda sin personal på ett bra sätt. Det handlar om att kunna agera mer effektivt i sin chefsroll, men även som en i gruppen.

– Jag kan kommunicera mycket bättre med mina anställda nu, säger Patrik. Jag förstår dem på ett helt annat sätt vilket känns härligt både för dem och för mig. Innan kunde det hända att det blev tvärstopp i dörren när jag försökte förklara något, men när jag använder mig av de kunskaper som jag fick under kursen når jag plötsligt fram. Det är fantastiskt.

Tryggare och effektivare ledarskap

Patrik har sedan barnsben tyckt om att tycka om människor, vilket är en lysande ledaregenskap, och han är uppskattad som chef och människa. Men i rollen som ledare är det ändå ofrånkomligt att han med jämna mellanrum stöter på utmaningar och problem som måste lösas. Ledarutvecklingsprogrammet har gett honom verktyg för att bättre hantera de situationer som kan tänkas uppstå, eller i bästa fall, förebygga dem.

– Jag har redan sjösatt en del underlättande idéer som jag fått lära mig under kursen, avslöjar han. Det var egentligen ingenting att tveka inför, utan jag insåg att gör jag inte detta är jag dum. Men jag är noga med att inte gå för fort fram eftersom det är viktigt att alla, såväl chefer som anställda, förstår och är med på förändringarna.

JAG KAN KOMMUNICERA MYCKET BÄTTRE MED MINA ANSTÄLLDA NU EFTER KURSEN." Genom ökad självinsikt, professionella verktyg och medvetenhet om olika processer har Patrik utvecklat sina personliga ledaregenskaper. Han var den första från Autokaross som gick URKRAFT:s ledarskapsutbildning - men lär knappast bli den sista.

– Jag blev utvald till ”försökskanin” på mitt företag och det är jag glad för, säger han. Jag är på samma gång tryggare och effektivare i mitt ledarskap nu och har lärt mig att skapa tidsvinster som kommer att gagna företaget otroligt mycket. Utan tvekan ska fler från Autokaross få gå URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

Patrik ledarskapstips:

Det finns inte bara ett sätt att vara chef. Alla har sin unika ledarskapsstil!

Skrivet av: Emma Axberg