Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Helhjärtad Höök handlar helst i partnering

Knut Höök upplever att entreprenörernas kunskaper sällan utnyttjas i en traditionell general- eller delad entreprenad.

Knut Höök berättar om partneringprojektet Lidköpings sjukhus där han för första gången träffade Jonny Gustavsson från URKRAFT.

Han må vara pensionerad i dagsläget men efter att ha arbetat som såväl projektledare som byggledare i många år vet Knut Höök en hel del om hur byggbranschen fungerar – och inte fungerar. Då han varit involverad i ett stort antal byggprojekt har han upptäckt en återkommande tendens till ineffektivitet och slöseri med människor och resurser.

– I en traditionell general- eller delad entreprenad drar vi sällan nytta av entreprenörernas kunskaper, säger han. Det kan även gälla vid totalentreprenader där programunderlaget inte är anpassat fullt ut till vad beställaren förväntar sig. Till följd av detta missar vi viktig information, drabbas av förseningar och tvingas till dyrare lösningar. Hela slutresultatet och alla inblandade blir lidande när den samlade kompetensen inte utnyttjas.

För att bryta det negativa mönstret krävs åtgärder som i grunden förändrar tänket hos de inblandade. Det gäller att engagera och kommunicera, att använda sig av allas erfarenheter för att hitta de ultimata lösningarna i alla lägen. Knut har med tiden blivit en sann förespråkare för partnering – samarbetsformen som bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan.

– Tyvärr är det sällan så enkelt som att säga ”nu jobbar vi tillsammans i partnering”, påpekar han. Det gäller att skapa ett gäng där alla trivs och har roligt tillsammans. Alla gubbarna ska med och tjänstemännen måste kliva av sina höga hästar.

Partneringprojektet Lidköpings sjukhus sparade in 4,9 miljoner

Av de många projekt som Knut varit engagerad i utmärker sig partneringprojektet Lidköpings sjukhus som ett av de allra bästa. Det var där han för första gången träffade partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT.

– I Lidköping fungerade partneringsamarbetet till hundra procent, berättar Knut. Alla inblandade hade stor möjlighet att påverka hela arbetsprocessen och komma med förslag på förändringar och förbättringar under resans gång. Jonny samordnade gemensamma aktiviteter, workshops, utbildningsinsatser och partneringmöten men hade också individuella samtal med mig och alla andra där han uppmuntrade oss att engagera oss ännu mer i projektet.

OM JAG KÄNT TILL PARTNERING TIDIGARE HADE JAG ANVÄNT DEN I MÅNGA FLER PROJEKT" Resultatet av allas gemensamma strävan i sann partneringanda blev ett toppmodernt, i allra högsta grad verksamhetsanpassat sjukhus där riktkostnaden minskade med 4,9 miljoner tack vare innovativa idéer och inköpsbesparingar under genomförandet. Knut önskar att samarbetsformen partnering dykt upp tidigare.

– Partneringupplägget passar väldigt bra när man ska bygga sjukhus eftersom vården utvecklas så snabbt och partnering ger möjlighet till att komma upp med nya lösningar längst vägen, förklarar han. Hade jag känt till partnering tidigare, hade jag utan tvekan använt den i fler projekt.

Partnering är projektets bästa

Knut tror att anledningen till att många byggherrar tvekar inför att använda partnering är att det finns en viss misstänksamhet gentemot entreprenörerna. Många beställare befarar att de bara kommer att utnyttja upphandlingsformen för egen vinning och vill därför inte riktigt släppa kontrollen om projektet och ge dem full insyn.

– För att projektet ska bli framgångsrikt måste man hitta en balans. Givetvis ska beställaren få hålla i beslutsklubban men det är viktigt att lyssna till andra aktörer också. Gör man det är det mycket lättare att se helheten i projektet och därmed också projektets bästa. Det har jag själv fått erfara, när jag och en arkitekt hade olika åsikter i en fråga. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka och vägt fördelar mot nackdelar, valde vi tillslut hennes lösning. Resultatet blev kanon, verkligen hur bra som helst, berättar Knut med ett skratt.

Partnering i tre ord enligt Knut:

Samarbete, målstyrning, effektivitet

Skrivet av: Emma Axberg