Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Kjell Eriksson på Skanska - Partnering är framtiden

Kjell arbetar allra helst i partneringprojekt. Han är övertygad om att partnering är ett arbetssätt att räkna med i framtiden.

Kjell Eriksson berättar om det vinnande partneringprojektet Karlstads universitet och avslöjar nyckeln till framgång.

År 2009 vann Hus Vänern på Karlstads universitet Stora Samhällsbyggarpriset i Sverige. Juryns motivering grundande sig på ”att man i projektet på ett mycket medvetet sätt förhållit sig till processen, vilket gav hållbara, flexibla, förvaltnings-anpassade lösningar”. Kjell Eriksson från Skanska jobbade som produktionschef i projektet och berättar gärna hur han tillsammans med de andra aktörerna lyckades med den prestationen.

– Vi arbetade i partnering, avslöjar han.

Universitet ett skolexempel

Kjell kan vara tämligen fåordig. Men värmlänning som han är, har han icke desto mindre ett glatt sinneslag som kommer honom väl till pass när det gäller att samarbeta. Han är omtyckt och uppskattad både som chef och människa och har stor erfarenhet av byggbranschen, vilket märks i vad han än tar sig an. Ändå är det knappast tack vare honom som Hus Vänern numera hyllas som ett av de mest optimala byggprojekten i Sverige genom tiderna, det vill han själv markera.

– Nyckeln till framgång är ett gott samarbete, det är aldrig en enskild individ som ligger bakom. I partnering spelar alla med öppna kort; vi har fri insyn i ekonomin och vet vem som håller på med vad vid vilken tidpunkt. Det är en otrolig trygghet och en fantastisk möjlighet att få jobba så.

Arbetar helst i partneringprojekt

För att partneringsamarbetet i Hus Vänern skulle fungera på bästa möjliga vis, anlitades Jonny från URKRAFT som partneringledare. De flesta hade hört talas om samarbetsformen sedan innan men eftersom det inte existerar något tydligt ramverk för hur man ska arbeta med processen finns det en stor variation av upplägg som används. Helt naturligt råder det därför delade åsikter om nyttan med partnering.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG ÄR ETT GOTT SAMARBETE"

– Fast frågar du mig finns det bara fördelar med partnering, påpekar Kjell. Jonny gjorde ett mycket bra jobb med att få alla delaktiga och förstå partneringen, vilken bygger på att alla aktörer engagerar sig och verkligen arbetar för hela projektets bästa. Annars ligger det nog mycket i den svenska kulturen att man bara ägnar sig åt sitt och sedan lämnar över till näste man. För vissa skrån blev Hus Vänern en smärre kulturchock.

Kjell skrattar till men tillägger sedan med större allvar i rösten:

– Helst skulle jag bara arbeta i partneringprojekt. Vi har kommit mycket långt med att utveckla samarbetsformen genom åren och det råder alltid ett varmare klimat i partneringprojekt än annars. Hus Vänern är utan tvekan den bästa processen i ett bygge jag varit med om.

Passande nog är Karlstads universitets symbol solen. För skolans lyckliga, välinkvarterade elever symboliserar den liv, värme och energi. Men den fungerar lika väl som en metafor för ett behagligt och upplyst arbetsklimat under byggprocessen. Eller som en indikation om en kommande morgondag.

– Det finns inget bättre sätt att jobba än i partnering, konstaterar Kjell. Det är framtiden.

Partnering i tre ord enligt Kjell:

Engagemang, öppenhet, roligt-att-jobba

Skrivet av: Emma Axberg