Vxl: 0500-48 14 44

Partnering är att samverka för hållbarhet

Aktörernas gemensamma mål i ett partneringprojekt är att alltid fatta de bästa besluten för att gynna hela projektet. När byggherren och entreprenörerna delar både ekonomi och planering finns det inte plats för någon part att bara se till sitt eget bästa eller ta beslut som bara ger kortsiktiga vinster.

Styrkan hos partnering är att hela projektet präglas av ett långsiktigt och hållbart tankesätt. Genom att ta intryck av personal och brukare som kommer att använda projektet som byggs kan inte bara produktionen, utan även driften bli mer effektiv. Med en gemensam budget mellan produktion och drift ges ekonomiska incitament att bygga mer robust och hållbart för att slippa ökade kostnader senare under anläggningens livstid.

Möjligheten att hitta förbättringar under projektets gång bidrar också till förbättrad hållbarhet och långsiktighet. I projekt med lång byggtid, exempelvis stora sjukhus, är det en dålig idé bygga in gammal teknik om det har kommit nya alternativ under byggtiden. Helhetsansvaret där alla aktörer samverkar för att nå ett så bra resultat som möjligt skapar en drivkraft att förändra projektet till det bättre.

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan