Vxl: 0500-48 14 44

Nybyggnationen av hus 17 och ombyggnaden av hus 25 genomfördes på ett framgångsrikt sätt i totalentreprenad med partnering.

Utvecklingen inom sjukvården går allt snabbare och att utforma lokaler med potential för att under decennier möta verksamhetens behov av förändringar är en utmaning i sig. I synnerhet gäller det teknikkrävande verksamheter som operation och intensivvård.

Avsikten med om- och tillbyggnationen på Lidköpings Sjukhus var att möta de kommande vårdbehoven med planlösningar som säkrar funktion och exibilitet för sjukhuset. Projektet innebar nybyggnad (Hus 17) för operation, post/preoperativ avdelning, intensivvårds-avdelning och sterilcentral samt ombyggnad av Hus 25.

"OM JAG KÄNT TILL PARTNERING TIDIGARE HADE JAG ANVÄNT DEN I FLER PROJEKT"

Knut Höök
Projektledare Västfastigheter
Under Sjukhuset i Lidköping

Vill du läsa mer om projekt "Sjukhuset i Lidköping"?

Sjukhuset i Lidköping slutredovisningKnut Höök, Västfastigheter

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan