Vxl: 0500-48 14 44

Med hjälp av partnering kunde flera utmaningar lösas effektivt

Renoveringen av Partilles vandrarhem stod trots sin ringa storlek inför flera utmaningar. Detta gjorde att man valde att genomföra renoveringen i partnering istället för de traditionella upphandlingsformerna som Partillebo har fokuserat på i tidigare projekt.

Man ansåg att det fanns flera element som var utmanande och att en proaktiv samverkansform kunde skapa mervärden. Detta trots vetskapen om att projektet inte var varken stort eller komplext nog att dra nytta av alla fördelar med partnering.

"PARNERINGUPPLÄGGET HAR VARIT OPTIMALT FÖR VÅRT GENOMFÖRANDE. DET VILL SÄGA BRA SAMARBETSKLIMAT, HÖG KVALITET OCH EN NÖJD KUND"

Joakim Hjortmarker
Teknisk Projektledare
Partillebo

Vill du läsa mer om projektet "Partillebo Vandrarhem"?

Partillebo Vandrarhem Slutredovisning

Läs Slutredovisningen:
Fakta om projektet och 
aktörers kommentarer 
kring Partillebo Vandrarhem

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan