Vxl: 0500-48 14 44

Redan från början stod det klart att de fem äldreboendena skulle byggas i partnering.

Visionen är att bygga Sveriges bästa äldreboende. För att lyckas arbetar projektets aktörer i en nära samverkan där verksamhetens röster blir hörda och uppmärksammade. Tack vare detta är Niklasberg ett oerhört genomtänkt partneringprojekt.

Lägenheterna inreds efter den boendes smak och  det senaste inom larmteknik garanterar trygghet för de boende. Ljusa gemensamhetlokaler med mjuka golv, höga tak och sänkta fönsterbröstningar skapar en trivsam inomhusmiljö. En lättillgänglig atriumgård inger ro hos de boende och verksamhetsanpassad utrustning förebygger arbetsskador.

"PERSONALEN ÄR MYCKET GLADARE SEDAN OM- OCH TILLBYGGNADEN AV LINDEN, NIKLASBERG"

Pernilla Leckström, Enhetschef Linden, Niklasberg
Under Niklasbergs äldreboenden

Vill du läsa mer om projekt "Niklasberg?"

Linden, Niklasberg delredovisning Pernilla, Gunnar, Jarmo under Niklasberg

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan