Vxl: 0500-48 14 44

URKRAFT har arbetat som Partnering- och Processledare under flera år, i många projekt och strategiska partneringupplägg.

Rollen som partneringledare kan delvis jämföras med en coach eller facilitator för samverkan. Arbetssättet kan variera något från projekt till projekt. Det övergripande ansvaret för partneringledaren är dock alltid att säkerställa att de nödvändiga samverkansprocesserna uppfylls så att samarbetet fungerar optimalt.

Vår stora fördel är att vi är helt neutrala och kan lyssna in alla synpunkter på ett objektiv sätt. När vi därför föreslår lämpliga åtgärder så kan vi göra det utan att ta hänsyn till några lojalitetsband. Bland annat kan vi...

  • Leda startseminarier
  • Deltaga i möten samt projektråd
  • Hjälpa till att arbeta fram projektets gemensamma mål
  • Hålla workshops och utbildningar för att säkerställa måluppfyllelsen
  • Genomföra kontinuerliga utvärderingar med alla inblandade i projektet
  • Föreslå och genomföra åtgärder för att stärka samarbetet på olika nivåer
  • Identifiera ev. källor till konflikter samt verka för att parterna hittar en lösning

Vid val av Partneringledare är det viktigt att välja en person med rätt kvalitéer för just ert projekt. Tillsammans med Er skräddarsyr vi därför alltid ett upplägg för varje projekts unika förutsättningar.

Kontakta oss

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan