Vxl: 0500-48 14 44

Det som började med ett stoppat skolbygge i Nödinge slutade med en dubbelt så stor skola i Älvängen.

Hösten 2016 i  Ale kommun stod den nya skolan Kronan klar för att ta emot 770 elever. Skolan är byggd för för årskurserna F-6. Skolan som även har en idrottshall, förskola och tillagningskök både upphandlades och byggdes i partnering. 

Kraven var att skolan skulle stå färdig 1 juni 2016 och att budgeten på 220 miljoner kr skulle hållas. Båda kraven uppfylldes och på grund av flera alternativa lösningar och bra materialval kunde även önkemål som vid budgeteringen fått lämnats utanför, finansieras inom projektets ramar. 

"FÖR OSS HANDLAR DET OM ATT JOBBA MED EN NÖJD KUND - HELA VÄGEN UT TILL BARNEN SOM SKA GÅ I SKOLAN."

Stanley Rossäng
Projektchef
Skanska 

Vill du läsa mer om projektet "Kronan"?

Kronan, Älvängen

Läs slutredovisningen:
Fakta om projektet och 
aktörers kommentarer 
kring Kronan

Företagsutveckling

Partnering & Samverkan