Vxl: 0500-48 14 44

Trollhättans Stad satsade 100 miljoner kronor på ett nytt kulturhus med skola, bibliotek samt mötes– och samlingslokaler.

De ekonomiska målen för Kronogårdsskolan "Kronan" var tuffa men tack vare att att alla aktörer tillsammans värderade och prioriterade lösningar levererade entreprenören inom budget.

Projektet innehåller flera verksamheter med olika öppettider vilket inneburit särskilda lösningar med till exempel larmzoner och bokningsfunktioner på dörrar. Under projektets gång hade man en mycket bra samverkan med skolan för att få lärare och elever delaktiga i hela processen. Bland annat var alla 400 elever varit på studiebesök under byggtiden.

"PARTNERINGPROJEKTET "KRONAN" UPPFYLLER ALLA VÅRA FÖRVÄNTNINGAR"

Jan Mattson
Projektledare Trollhättans Tomt
Under Kronogårdsskolan

Vill du läsa mer om projekt "Kronan"?

Kronogårdsskolan "Kronan" slutredovisning Jan Mattson, projektledare Trollhättans Tomt

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan