Vxl: 0500-48 14 44

Så startade partnering

Partnering utvecklades från början av US Army Corps of Engineers i USA, en kår av ingenjörer inom militären. Syftet var att undvika tvister och kostnadsökningar vid offentligt upphandlade byggprojekt. Inspiration kom från bilindustrin och dess sätt att arbeta med leverantörer och effektiva produktionslinjer. Målet var i första hand att skapa bättre relationer i byggbranschen och att i förlängningen spara både tid och pengar i byggprojekten.

I Europa var Storbritannien tidigt ute med partnering. För att råda bot på konflikter i branschen lagstadgades om partnering för offentliga beställare efter att några framgångsrika pilotprojekt genomförts. I Sverige har byggsektorn inte haft samma bekymmer med tvistlösning men partnering var ett bra sätt att bättre ta till vara på alla medverkande parters kompetens i ett byggprojekt. Ett annat föregångsland är Danmark som, liksom Storbritannien, lagstiftat om partnering vid upphandling i offentliga byggen.

Utvecklingen i Sverige har drivits av entreprenörsföretagen och inte, som i många andra länder, av staten och offentliga beställare. När partneringen drivs på var sitt håll hos olika företag uppstår flera varianter vilket har gjort partnering till ett ganska brett begrepp. Därför är utbildning i partneringkonceptet viktigt för både beställare och andra aktörer i branschen.

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan