Vxl: 0500-48 14 44

Värmlands landsting bestämde sig för att inte bara följa utvecklingen - de ville leda den.

För att möta den enorma utveckling som pågår inom sjukvården och samhället i övrigt har Centralsjukhuset i Karlstad tidigare tvingats till ständiga om- och tillbyggnader. En situation som tagit mycket kraft ur de som verkat där.

Istället för att hela tiden bygga om behövde man ändra strategi och satsa på att bygga och tänka nytt, för att också få det mesta och bästa möjliga för pengarna. Sammantaget handlade det om att förnya en stor del av Centralsjukhuset. Ett projekt som varit ett av de större vårdbyggena i Sverige.

"VI HAR INTE VARIT BESTÄLLARE OCH UTFÖRARE PÅ DET TRADITIONELLA SÄTTET UTAN PARTNERS MED GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR"

Tore Olsson
Landstingsdirektör Värmland
Under Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projekt "Centralsjukhuset i Karlstad"?

Centralsjukhuset i Karlstad slutredovisning

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan