Vxl: 0500-48 14 44

Totalt består Brogården av cirka 300 lägenheter fördelat på 16 huskroppar som ligger på en sydsluttning i utkanten av centrala Alingsås.

Flerfamiljshusen på Brogården ritades av HSB riksförbunds arkitektkontor och uppfördes i tre etapper 1971-1973. Området kom att bli den sista etappen i Alingsås satsning på miljonprogrammet.

Brogårdens lägenheter är stora energislukare och beslutet att bygga om Brogården med passivhusteknik innebar därför en genomgripande renovering. Projektets partneringprocess har varit mycket framgångsrik och såväl beställare som förvaltare och byggare funderar nu själva på hur man kan ta ett helhetsgrepp över sina projekt: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

"PARTNERING ÄR EN NYCKELFRÅGA FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE!"

Ing-Marie Odegren
VD Alingsåshem
Under Brogården

Vill du läsa mer om projekt "Brogården"?

Slutredovisning Brogården Projektanställd Carina Corriere om Brogården

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan