Vxl: 0500-48 14 44

En ny fuktionell och miljötänkande skola har byggts i Varberg.

I Träslövsläge står en ny skola och förskola klar. Trots att den ursprungliga planen inte var att upphandla Ankarskolan i partnering. Men när Martin Rylander, vd på Varbergs Fastighets AB, insåg att de inte fanns tid för ett traditionellt byggprojekt vände han sig till partnering.

Skolan som byggts av Skanska är en F-9-skola för 600 elever samt ha en förskola med 4 avdelningar. Den nya skolan byggdes för att vara mer funktionell än den tidigare. Den är även mer miljötänkt inriktad med klassrum som har bättre energieffektivisering. Ett nytt skol- och folkbibliotek har byggts och ett tillagningskök som kan laga 1200 portioner/ dag. Samtidigt som man byggt skolan har man anlagt en ny gata samt en ny cykel-och gångväg för att trafiken ska flyta på smidigare. 

"VID UTVÄRDERINGEN AV BYGGPROJEKTET VAR SÅ GOTT SOM ALLA LYRISKA. NITTIO PROCENT SA ATT DET VAR DET BÄSTA BYGGPROJEKTET DE NÅGONSIN JOBBAT MED."

Martin Rylander
VD på Varbergs
Fastighets AB

Vill du läsa mer om projektet "Ankarskolan"?

Ankarskolan, Varberg

Läs slutredovisningen:
Fakta om projektet och 
aktörers kommentarer 
kring Ankarskolan

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan