Vxl: 0500-48 14 44

För att nå ett framgångsrikt Partneringsamarbete är det viktigt att ge projektet rätt förutsättningar.

Ju tidigare kunskapen och tänket kring Partnering finns med i hanteringen, desto större möjligheter bjuds att skapa en riktigt lyckosam Partnering.

Som Partneringkonsult hjälper vi beställare att skapa rätt förutsättningar. Det handlar om allt från att ta fram en relevant anbudsförfrågan med rätt fördelning av fasta och rörliga kostnader, till att ta fram de mest relevanta urvalskriterierna för att få rätt människor med i projektet från såväl beställarens som entreprenörens och underentreprenörernas sida.

Med vår långa erfarenhet som partneringkonsulter har vi möjlighet att ta helhetsgreppet och leda utvärderingsarbetet av inkomna anbud i samverkan med beställaren. Ta gärna kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal kring hur vi skulle kunna hjälpa till på just era kommande projekt!

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan