Vxl: 0500-48 14 44

Våren 2013 beräknas Ållebergsgymnasiet i Falköping stå klart. Den moderna skolbyggnaden blir ett lyft för hela kommunen.

Falköpings kommun investerar 154 miljoner kronor i det nya Ållebergsgymnasiet för att bygga en synlig, luftig och ljus skola med en kreativ arbetsmiljö som skapar nya möjligheter.

Den nya byggnaden ska präglas av Ållebergsgymnasiets ledord: kunskap, trivsel och kvalité. Nybygget kommer att sätta guldkant på gymnasieåren för cirka 1000 elever per år. Utformningen och byggnationen av skolan sker successivt och i dialog med berörda parter.

"JAG ÄR GLAD, BÅDE I MIN ROLL SOM FASTIGHETSCHEF OCH SOM PRIVATPERSON ÖVER ATT VI VALT ATT GENOMFÖRA ÅLLEBERGSGYMNASIET I PARTNERING."

Jan Aurén
Fastighetschef Falköpings kommun
Under Ållebergsgymnasiet

Vill du läsa mer om projekt "Ållebergsgymnasiet"?

Ållebergsgymnasiet slutredovisningJan Aurén, fastighetschef Falköping Kommun

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan