Vxl: 0500-48 14 44

URKRAFT - Partnering & Ledarskap har lång och gedigen erfarenhet som partneringledare för bygg- och anläggningsprojekt.

Under denna tid har vi med stort intresse tagit del av olika aktörers tankar kring partnering och partneringprojekt. Här nedan följer ett urval av vad som genom åren sagts om den växande samverkansformen. Vill du också synas här? Varmt välkommen att kontakta URKRAFT!


Lennart Karlsson

I projektet har vi skapat möjligheter genom att vrida och vända på klossarna för ett optimalt resultat

"Jag var inte övertygad från början att det var nödvändigt med en workshop för att prata om det här, men jag har ändrat mig. Jag har gått från misstro till att förstå att det finns ett syfte med en workshop. Individerna blir ansikten i organisationen och förståelsen mellan branscherna blir så mycket större. Det skapas en större tillit än vad som fanns från början. Detta arbetssätt bör in i branschen som normal samarbetsform."

Lennart Karlsson
Projektledare på Liljewalls
Ale kommuns högra hand under partneringprojektet Kronan
i Älvängen

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Christian Wieland

Det var några som trodde att något skulle hända, men det kom inte någon otäck överraskning

"Från början satt vi och beställaren på var sin sida av bordet och var nog lite reserverade allihop. Men när vi fått prata ihop oss och skapat förtroende för varandra har mötena varit som att sitta hemma i vardagsrummet och prata – det fanns inte vi och dem, utan tillsammans var vi projektet. Skolan i Älvängen var bland de första partneringprojekten i Göteborgsområdet, Det var ett bra sätt att lära för oss också, och vi fick till en bra blandning av erfarenhet och nya medarbetare, sugna på att göra karriär. Vi har gått långt ut i UE-leden med partneringuppgörelsen, och inte bara vänt oss till rör, el och mark utan också upphandlat målare och andra underentreprenörer i samma form. Det har byggt stämning i projektet."

Christian Wieland
Distriktschef Skanska
Om projektet Kronan i Älvängen

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Madeleine Nordenknekt

Lösningen sparade omkring en halv miljon kronor till projektet

"Målare har väglett mig om schablonmålningar, och betongelementen som är fasaden är ett typiskt resultat av partnering. Lösningen diskuterades fram mellan arkitekt, entreprenör och tillverkare och resultatet sparade omkring en halv miljon kronor till projektet. Många projektkonsulter hamnar aldrig i detta utan lämnar ifrån sig sina handlingar och är sedan bortkopplade från projektet. Och de gånger vi arkitekter normalt kommer ut till byggen kan vi få glåpord, men här har jag fått kommentarer som ”kul att få göra annorlunda”. Jag har varit ute på skolan tre-fyra gånger i månaden under byggprocessen och är imponerad av alla snickare. De har visat sån lust att göra udda lösningar. Det måste verkligen varit arbetsglädje på den arbetsplatsen. Då blir det också kul som arkitekt att jobba i projektet."

Madeleine Nordenknekt
Liljewall arkitekter
Arkitekten bakom skolan Kronan i Älvängen

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Bo Genvad

Inget projekt utan partnering

"Utan partnering hade det här projektet aldrig blivit av. Från början var det inte ekonomiskt försvarbart, men vi fick både ekonomi och bättre lösningar tack vare partnering."

Bo Genvad
VD för Kungälvsbostäder
När trygghetsboendet Orren kontrakterads som partneringprojekt
Dag Roine

Med partnering får kunden bra kvalité 

"Den var en del diskussioner om budget i början, men det fanns mycket olönsamma ytor och en utmaning att få ihop bygget. Nu lyckades vi lösa lokaler så att även hemtjänsten kunde flytta in i en lokal och det gjorde också att det blir mer liv i huset. Räknar man på totalentreprenad får vi aldrig ihop det här jobbet men med partnering får kunden bra kvalitét och oftast till ett pris som inte är högre."

Dag Röine
Projekteringsledare och platschef hos Skanska under projektet Orren, ett trygghetsboende i KungälvMats WisehnEngagemanget höjs med partnering 

"Den samlade kompetensen, flexibilitet och den lösningsorienterade organisationen – det är vad partnering handlar om. Engagemanget höjs, man bryr sig mer och släpper inte iväg eller installerar något som man inte tror på."

Mats Wiséhn
HTE Garden i Torslanda och underentreprenör i bostadsprojektet Backa Röd, GöteborgEva Torberger

I partnering jobbar vi med lösningar för projektet bästa

"När vi såg komplexiteten i förfrågan från Poseidon kändes det som ett utmanande och spännande uppdrag för oss. I vår organisation har vi kompetens att lösa just den sortens utmaningar. När vi kommer in tidigt och bygger laget tillsammans med andra nyckelaktörer får vi de bästa möjligheter att göra rätt val av material och välja arbetsmetoder som bidrar till att säkerställa målen beställaren vill uppnå för såväl kvalitet som för ekonomi och tid. Därför är jag glad att vi fick förtroendet i Backa Röd, och som ledare för Skanska känns det bra att vi har beställare som Poseidon som tar steget att välja partnering där vi jobbar med lösningar för projektets bästa."

Eva Torberger
Distriktschef på Skanska i Göteborg
Om bostadsprojektet Backa Röd


Cathrine Gerle

Ta del av allas kompetenser tidigt

– Det var en smidig produktion för att vara mitt i ett bostadsområde. Vi har haft väldigt få klagomål under byggtiden. Huvudargumentet till partnering var att ta del av allas kompetens redan från ett tidigt skede, inte bara totalentreprenören utan även alla strategiska underentreprenörer, för att på så sätt tillsammans ta fram de allra bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.

Cathrine Gerle
Projektchef på Bostads AB Poseidon i Göteborg
Om byggprojektet Backa Röd


Eva GraneDen bästa lösningen diskuteras fram

"I traditionella projekt är det en hierarkisk miljö, men i partnering finns det ingen som pekar och ingen prestige i vem som ska bestämma lösningen. Här diskuteras den bästa lösningen fram, och då blir det en trevlig stämning i hela projektet."

Eva Grane
Arkitektbyrån Semrén & Månsson i Göteborg
O
m engagemanget i Backa Röd-projektet 

 


Henrik Johansson

Det kändes som vi var ett lag

"Vi var snickare, betongare och rör
läggare… men vi kändes som ett lag oavsett vad det stod på kläderna. Jag vet inte vad som styr att det känns så, men alla var beredda på att engagera sig med projektets bästa i fokus istället för enskilda intressen."

Henrik Johansson
Rörläggare och underentreprenör vid byggandet av Ankarskolan i Varberg

 Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Karin JonssonEn grupp människor som jobbar ihop mot ett gemensamt mål åstadkommer mer

"I partnering finns en öppenhet och man har stort förtroende för varandra. Man känner från båda håll att ingen försöker luras, och det är på ett helt annat sätt än i andra projekt där ekonomiska intressen styr. Det finns ekonomiska intressen här också, men de gynnar projektet."

Karin Jonsson
Byggledare och konsult på beställarsidan för Varbergs Fastighets AB i projekt Ankarskolan, Varberg

 Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


MArtin Rylander

Bästa byggprojektet de jobbat med 

"Vid utvärderingen av byggprojektet var så gott som alla lyriska.
90 procent sa att Ankarskolan var det bästa byggprojekt de någonsin jobbat med. De närmaste fem åren ska vi investera cirka två miljarder i nya fastigheter. Min bedömning är att 75 procent av volymen blir partneringprojekt, det blir en tredjedel av antalet projekt."

Martin Rylander
VD på Varbergs Fastighets AB
Efter färdigställandet av Ankarskolan

  Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Annika Dahlstrand Eneling

De som arbetat med bygget har blivit våra vänner 

"Vi har ju sexårsverksamhet, och du kan ju tänka dig… här kommer dumpers, trädkapningsmaskiner och allt annat. Vilken lycka för dem. Vi var rädda att det skulle hända något, men vi behövde inte vara oroliga. Skanska och alla underentreprenörer låg steget före i säkerhet. Jag gillar dialogen, de frågade hela tiden när olika typer av arbeten passade in för att störa vår verksamhet så lite som möjligt. ”När är det studiedag? Bra, då planerar vi in jobb den dagen.” Det uppstod aldrig situationer där jag upplevde att säkerheten åsidosattes."

Annika Dahlstrand Eneling
Rektor vid Ankarskolan
Om hur det fungerade vid byggandet och om hur partnering
blev ett redskap i planeringen av den nya skolan på tomten
bredvid den gamla

 Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Jonas Andersson

Alla kom in i arbetet snabbt

"Det här var en fotbollsplan ett år innan vi kunde kliva in i en färdig skola. Samarbete och sammanhållning gjorde att vi lyckades, och den visuella projekteringen var ett bra verktyg för oss. Valet av entreprenad var en förutsättning för att det blev bra. Vi lade ner mycket energi i upphandlingsskedet och fick till ett bra anbud. Vi hade en stark organisation och löste många saker tillsammans. Vi hade tid att lyssna och värdera när frågorna kom upp."

Jonas Andersson
Projektchef Skanska
Vid uppförandet av Ankarskolan i Varberg

 Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Petter Ullberg

 Det får inte bli vi och dom

"Ska man skriva partneringavtal måste man säga
att det är vi som genomför det här tillsammans. Man måste vara modig, gå in med full öppenhet och inte göra som man alltid
gjort i byggprojekt. Man ska ha full insyn i varandras bokföring för att se att pengarna används på rätt sätt. Det gynnar bägge parter."

Petter Ullberg
VD på Gothia Towers när miljardinvesteringen om ett tredje hotelltorn undertecknades

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Patrik Svens

Ingen kännerr sig lurad

"När man kommer till svårdefinierade projekt bidrar
partneringuppgörelsen till att eliminera eventuella källor till tvist. 
Ingen av parterna tjänar mer än den andra på ett beslut, 
därför känner sig ingen lurad."

Patrik Svens
Projektchef Peab
När tredje tornet i Gothia Towers byggdes

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Henrik Martinsson

Vi styrde leveranser med ett tidbokningssystem 

"Många blev förvånade över hur lite störningar det var under de värsta arbetena. Verksamheten kunde hela tiden pågå. När vi hade event och behövde vissa förutsättningar för att klara dem, så styrdes byggets verksamhet så att det gick att genomföra."

Henrik Martinsson
L
ogistikchef Svenska Mässan och Gothia Towers
Om partne
ringens flexibilitet vid byggandet av
tredje 
tornet på Gothia Towers

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!

 


Antero Manninen

Det ger en ekonomisk vinst 

"Det handlar om att peppa medarbetare. Jag märker direkt på stämningen om det finns någon som inte är på humör. Då går jag fram och frågar ”har det hänt något?”. Det går inte sätta en prislapp på hur mycket man tjänar eller sparar, men att det är en ekonomisk vinst för projektet är säkert."

Antero Manninen
Produktionschef Peab under Gothia Towers-projektet
Om vikten av att få medarbetarna att känna sig involverade i arbetet.

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Kristina Sund

Man bryr sig om varandra

"Det är en mjuk parameter, men jag tror att en hantverkare eller installatör som kommer in i ett projekt som detta kan säga på en enda dag hur stämningen är, hur mycket man bryr sig om varandra på arbetsplatsen och vilken ordning och reda det finns. Vi vill ju jobba med dem i framtiden också, det är därför vi är noggranna. Det är så här vi får ihop högpresterande team."

Kristina Sund
KMA-samordnare hos Peab vid Gothia Towers-projektet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Håkan Olsson

Det var intensivt och stort

"Det dröjde ungefär ett år innan det skrevs ett kontrakt, och det kändes som vi behövde den där tiden för att umgås och lära känna varandra. Just den punkten är viktig i en partneringöverenskommelse. Det här var inte Peabs eller beställarens projekt, det spelade ingen roll var du har fötterna någonstans, för här pratar man om projektets bästa varje gång det diskuteras beslut. Det var intensivt och stort. Vi hade tid för planering, kontroll och uppföljning. Vi kunde ta hand om frågeställningar innan de ställde till med problem och innan de skapade förseningar i produktionen."

Håkan Olsson
Regionchef Peab under Gothia Towers-projektet
Om vikten av det grundläggande arbetet i partneringprojekt och behovet av tjänstemän som följer upp projektet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Thomas Johansson, Projektledare Norrtälje kommun

Med gemensam planering och projektering når vi en optimal lösning

"Vi har uppmärksammat att det är svårt att göra bra handlingar eftersom det finns så många olika parametrar att hålla koll på i den här branschen. Ofta blir brist på kunskap ett hinder. I Norrtälje kommun äger vi inte marken vi bygger på och det händer ibland att grundkartor inte stämmer riktigt, eller att informationen som finns sedan tidigare och de faktiska förutsättningarna vid byggplatsen ”haltar”, och då kan man få en ganska trasslig resa. Därför känns det betydligt bättre, smartare och tryggare att utnyttja varandras kunskaper och kontakter för att nå fram till det bästa resultatet både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Det möjliggör att vi har längre tid på oss att gemensamt att planera och projektera för att uppnå optimal lösning för bägge parter och vi gemensamt är ansvariga för den
valda lösningen och metodval."

Thomas Johansson
Projektledare Norrtälje kommun


Richard Nielsen, montör CV luft o kyla

Ju fler problem vi kan förutse, desto mindre kostnader drar vi på oss

"Att Spekeröds skola utförs i partnering gör att vi kan vara med och påverka redan i tidigt skede och därmed skapa en anläggning som blir riktigt bra utifrån vår syn på plats och funktion. Annars har det många gånger hänt att vi får ut en handling där det mesta redan är ritat utan att vi har fått ha ett ord med i laget, och då kan det ställa till en del problem om exempelvis konstruktionerna för luft inte är riktigt genomtänkta.

I det här projektet har vi fått en chans att lägga in vår erfarenhet och tala om att ”det kanske inte är så bra om vi gör sådär, det är bättre om vi gör såhär istället” medan det fortfarande är lätt att förändra. Den tid vi lägger ner på diskussioner i tidigt skede tjänar vi utan tvekan igen senare i projektet, eftersom vi röjer undan så många frågetecken i förväg. Det är en grej som jag tror underlättar både
produktionsmässigt och ekonomiskt.  Ju fler problem vi kan förutse
och klara ut i förväg, desto mindre kostnader drar vi på oss, helt enkelt.
Så i alla fall jag ser en stor fördel i att man sätter sig ner och
utagerar problematiken i så tidigt skede som möjligt."

Richard Nielsen
Montör CV Luft & Kyla
Projekt Spekeröd skola


Alltid öppen dialogLouise Thyberg, landskapsarkitekt Sweco

"Det fantastiska med partnering är att alla får chans att tycka till. För min del är det jätteintressant att alla kan vara med så tidigt i projektet. Det är annars väldigt lätt hänt att jag kommer in sent i projektet, att marken blir det sista man tar in och att det blir lite som det blir. När jag däremot kan komma in redan i väldigt tidigt skede, höra hur man har tänkt från början och även komma fram med mina skisser gör det stor skillnad.

Med detta sagt innebär inte partnering att jag som landskapsarkitekt behöver vara med på vartenda möte under projektets gång.  Det allra viktigaste är att alla nyckelpersoner kan träffas alldeles i början och skapa sig en gemensam bild av projektet och att vi därefter alltid har en öppen dialog kring vad som händer."

Louise Thyberg
Landskapsarkitekt Sweco


Partnering är att ta tillvara på möjligheterJohan Burell, projektutvecklare Stena Fastigheter

"Som beställare ser jag stort värde i att hitta ett bra samspel med entreprenören i ett projekt. Partnering för mig betyder att alla tar ett gemensamt ansvar för projektet, att vi tar tillvara på de möjligheter som finns och tänker mer än pengar. Och, givetvis att vi skapar en förståelse och sammansättning som gör det kul att arbeta tillsammans."

Johan Burell
Projektutvecklare Stena Fastigheter

 

 


Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordetCarina Corriere, hyresvärd Brogården

"När jag medverkade i Brogårdsprojektets projekteringsmöten var det många byggtermer och liknande som jag inte riktigt förstod. Men det var också en hel del andra frågetecken som dök upp, och vid flera tillfällen tänkte jag ”varför gör de inte så istället?”. Så jag skrev en sammanställning av allt som jag ur ett hyresgästperspektiv såg problem med, och gav förslag på hur det skulle kunna genomföras annorlunda. Det blev 18 A4-sidor, som jag lämnade till Brogårdens projektgrupp.

När jag fick tillbaka sammanställningen var den markerad med rött, gult, och grönt. Rött betydde att förslaget inte var genomförbart av byggtekniska skäl. Gult betydde att de skulle se över vilka
förändringsmöjligheter som fanns. Och grönt betydde att de skulle ta
med sig idén in i projektet. Över sjuttio procent var grönmarkerat.

Alltför många bra idéer stannar hemma vid köksbordet,
eftersom hyresgästerna inte inser vilken stor möjlighet de har att påverka."

Carina Corriére
Projektanställd Hyresgästföreningen
Projekt Brogården - miljonprogramsområde i Alingsås

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Ju bättre vi blir på att vara beställare,desto bättre blir slutproduktenAnn Kalla, projektsamordnare Luleå kommun

"Partnering skulle kunna bidra till ökad förståelse för verksamheten, byggherren och ja, att alla parters intressen kan tillvaratas på ett bättre sätt. Ju tidigare man kommer in i bilden och får förståelse för vår verksamhet desto bättre.

Partnering lockar också för att det skulle vara intressant att följa hela resan, vad som händer i de olika delmomenten. Det skulle dessutom göra stor skillnad om skolorna fick känna delaktighet i det som byggts. När slutprodukten blir en bra lösning för verksamheten som vi känner att ”det här är något vi själva har varit med i” så resulterar det i både glädje och stolthet. Men det är nog viktigt att komma ihåg att ska det bli bra partnering måste man vara beredd att vara aktiv som beställare. De går inte an att bara sitta tillbakalutad och vänta på att någon ska lösa ens problem utan man måste själv vilja vara med och ta i det. Ju bättre vi blir på att vara beställare desto bättre blir slutprodukten."

Ann Kalla
Projektsamordnare Luleå kommun

__________________________________________________________________________________________

 Gunnar Johansson, VD VänersborgsbostäderVi slog våra kloka huvuden ihop och använde partnering

"För att kunna påverka teknikutveckling och ekonomi samt tillgodose personalens och de boendes önskemål bestämde vi oss för att slå våra kloka huvuden ihop och använda partnering i projekt Niklasberg. Tack vare att vi valde den samarbetsformen har verksamheten kunnat påverka mycket mer under alla skeden än vad som hade varit tänkbart om vi exempelvis byggt i en traditionell totalentreprenad.

För oss finns det inget viktigare än att hyresgästen blir nöjd. I det här projektet har vi haft möjlighet att hela tiden se till kundens behov genom ständig dialog. Därmed har vi kunnat undvika missförstånd längst vägen och sluppit göra om, vilket sparat både tid, kraft och pengar."

Gunnar Johansson
VD Vänersborgsbostäder
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Gunnar Erlandsson äldreomsorgschef VänersborgJu fler desto bättre

"Från och med startseminariet till klippandet av invigningsbandet har partneringprojektet Niklasberg kännetecknats av ett nära samarbete mellan alla parter. Hela bygget har präglats av öppenhet och delaktighet. Ju fler kompetenser som är med och planerar och bidrar desto mer genomtänkt blir det."

Gunnar Erlandsson
Äldreomsorgschef Vänersborg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


 

Jarmo Lahtinen projektsamordnare NiklasbergKoll på ekonomin tack vare partnering

"Arbetet med partneringprojektet Niklasberg har från början till slut präglats av såväl öppen dialog som öppen ekonomi. Det här projektet har verkligen varit en helt och hållet positiv upplevelse för mig. Alla parter har visat stort deltagande och strävat efter att samarbetet ska fungera. Det kändes både tryggt och givande att ha koll på ekonomin."

Jarmo Lahtinen
Projektsamordnare Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

 

 

 Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Pernilla Läckström enhetschef Linden VänersborgEftersom vi fick vara med och påverka blev det som vi ville

"I ett partneringprojekt som det här på Niklasbergs äldreboenden är det verkligen viktigt att ta vara på personalens erfarenheter och kunskap. Det spelar nämligen ingen roll hur byggnadstekniskt duktig du är om du inte vet vad för slags arbete som ska utföras i huset du bygger! Tack vare att verksamheten har fått vara med och påverka i så stor utsträckning blev det som vi ville, till och med ännu bättre.

Personalen har verkligen lagt ner tid och engagemang på att det här ska bli så bra som möjligt och jag märker av en mycket större arbetsglädje när de känner att deras röster blir hörda."

Pernilla Leckström
Enhetschef Linden, Niklasberg
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Malin Dahlstedt, projektingenjör SkanskaTack vare partnering har vi byggt ett hus att vara stolta över

"I en traditionell entreprenad kommer entreprenören ofta in först mot slutet, när nästan allt är bestämt. Då kan det visa sig att vissa redan tagna beslut om hur vi ska bygga är ogenomförbara och man får lägga tid och pengar på att tänka om. I partneringprojektet Niklasberg däremot har vi kunnat utforska hur personalen vill ha det, i små frågor och i stora frågor, ända från starten. Genom samarbetet har vi kunnat möta och uppfylla önskemål på ett sätt som inte hade varit möjligt om vi kommit in senare i processen.

Vi har bidragit med vår byggkompetens och personalen med sin yrkeserfarenhet. På det sättet har vi kunnat komma fram till de mest praktiska och prisvärda lösningarna. Jag är verkligen jättenöjd med resultatet av projekt Niklasberg. Vi har byggt ett hus vi kan vara stolta över."

Malin Dahlstedt
Projektingenjör Skanska
Projekt Niklasberg - Äldreboenden i Vänersborg

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Mikael Torstensson, projektledare NorrportenKonsulter, entreprenörer och beställare mår bra i partnering

"Partnering känns helt enkelt för mig som det lämpligaste och naturligaste sättet att arbeta för att uppnå det som alla vill ha ut av byggprojekten. Partnering är gemensamma mål, med eget ansvar att se till så att målen infrias. Partnering är att tillsammans diskutera sig fram till de bästa lösningarna, istället för att sitta ensam och hålla inne med det man känner till. Partnering är att ha en trevlig resa medan man ger allt för att åstadkomma bästa möjliga slutprodukt.

Det är en otroligt viktig parameter att få alla aktörer engagerade i diskussionen under projektet. Det går inte bara att tänka ”Hej och hå, nu ska det funka”. Man måste ha en partneringledare, som föreläser, förklarar, håller i workshops, riktar frågor till samtliga inblandade, ställer saker på sin spets, träffar underentreprenörer och gör uppföljningar av hur de involverade mår och upplever projektet."

Mikael Torstensson
Projektledare Norrporten
Projekt Domstolarna - Rättcentrum i Jönköping


Magnus Andersson, projektchef SkanskaVi jobbar effektivare tillsammans i partnering

"För att åstadkomma en så optimal slutprodukt som möjligt valde Falköpings kommun att handla i partnering. Jag tycker det är bra att det finns olika entreprenadformer att arbeta i men den stora fördelen med partnering gentemot de andra är att det finns ett större och ständigt närvarande engagemang i den här samarbetsformen, eftersom alla inblandade aktörer ser till helheten. Vi jobbar effektivare tillsammans, kommer fram till bättre lösningar och tar ett gemensamt ansvar för budget och miljö."

Magnus Andersson
Projektchef Skanska
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Jan Aurén, fastighetschef Ållebergs kommunI partnering hittar vi nya lösningar och konstruktioner

"Jag är väldigt glad, både i min roll som fastighetschef och som privatperson, över att vi valt att genomföra Ållebergsgymnasiet i partnering. Det är ett verkligt roligt projekt att vara involverad i. Det har gått ännu bättre än vad vi förväntade oss att arbeta på det sätt vi gjort och vi kan redan se vilket fint resultat som kommer av vårt nära samarbete mellan alla parter.

Självklart händer det saker och ting under resans gång, även i ett partneringprojekt. Skillnaden från när vi arbetat i en traditionell entreprenad är att när någonting inte gått enligt planen i det här projektet har vi genast kunnat hitta nya lösningar och konstruktioner tack vare att vi haft möjlighet att ta del av alla involverade parters gemensamma kompetenser och erfarenheter. Dessutom har vi kunnat förebygga många misstag och missförstånd genom att
engagera alla parter i ett tidigt skede."

Jan Aurén
Fastighetschef Falköping kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Stefan Danielsson, byggprojektledare Falköpings kommunI partnering bestämmer vi hur vi ska bygga tillsammans

"Ållebergsgymnasiet är mitt första partneringprojekt och jag måste säga att det är en väldigt positiv upplevelse för mig. Alla parter är med och arbetar i ”Projektet AB” och vi har lyckats skapa den där delaktigheten man alltid eftersträvar i ett partneringprojekt.

Det jag har märkt när vi arbetar partnering, förutom att det råder en trevligare stämning än i en traditionell entreprenad, är att det ställs större krav på beställaren. I partnering gäller det att vi verkligen tänker till och funderar över vad vi vill ha. Vi tar ansvar på ett helt annat sätt än traditionell totalentreprenad, där vi ofta låter en konsult utforma våra tankar och idéer. I projektet med Ållebergsgymnasiet har vi själva fått bestämma vad och hur vi vill bygga utifrån de förutsättningar vi haft."

Stefan Danielsson
Byggprojektledare Falköpings kommun
Projekt Ållebergsgymnasiet - Skola i Falköping

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Jan Mattson, Projektledare Trollhättans Tomt AB

 

Jag har alltid med mig partneringtänket

"Våra politiker valde att bygga skolan "Kronan" i partnering eftersom man ville kunna kontrollera den ekonomiska delen och eftersom det var mycket med projektets utformning som ännu i stod klart. Tack vare att vi handlade upp i partnering höll vi oss inom de ekonomiska ramarna och fick dessutom en väldigt hög kvalitét på projektet.

Projektet blev en mycket bra erfarenhet för alla involverade, där verksamhet, beställare, entreprenör och konsulter samarbetade på ett effektivt sätt i nära samverkan för att uppnå våra gemensamma visioner för “Kronan”. Mycket av det som jag lärde mig under projektet om tillit och öppenhet har jag tagit med mig in i andra projekt, även när dessa inte bedrivs i partnering."

Jan Mattson
Projektledare Trollhättans Tomt AB
Projekt Kronogården - Skola i Trollhättan

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


 

Bertil Persson, Projektchef Akademiska HusEn optimalare byggprocess tack vare partnering

"När vi arbetade i en traditionell samordnad generalentreprenad upplevde vi det ofta som att vi medverkade i en stafett med människor som bara fokuserade på sin del och därefter lämnade över stafettpinnen till näste man. Vägen till ett bra slutresultat blev därför mödosam och konflikttyngd.

Jag hade hört talas om samarbetsformen partnering, så jag fördjupade mig mer i vad den innebar. Jag kom fram till att partnering är tänket att alla ska jobba för helheten i öppen samverkan. Man strävar efter ett samspel där målsättningar och ekonomi harmoniserar i alla beslut. Vi valde att arbeta i partnering med projekt Hus Vänern och tack vare det åstadkom vi en mycket optimalare byggprocess än om vi hållit oss till den traditionella upphandlingsformen!"

Bertil Persson,
Projektchef Akademiska Hus
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Hans Hofflander, fastighetschef Akademiska HusGemensam målbild genom partnering

"Byggbranschen har en tradition som måste brytas, min erfarenhet är att för få ser till helheten eller känner totalansvar. Ett partneringupplägg kan vara ett steg i rätt riktning då det ger förutsättningar att samverka mot gemensamma mål. Eftersom alla i det här projektet har jobbat för den gemensamma målbilden har det varit få i projekt Hus Vänern. De som varit har lösts på ett smidigt och konstruktivt sätt.

Partnering som samverkansform ger dessutom utrymme för delaktighet och en känsla av att allas färdigheter och tidigare erfarenheter är viktiga. Idéer som kom från alla håll togs på allvar. Vi hade i ett tidigt skede möten där vi brainstormade oss fram till effektiva lösningar för att få mer värde för pengarna. Genom att involvera även yrkesarbetarna mer i processen än vad som är vanligt skapades en delaktighet som gav proaktiv attityd och ökad samverkan ute på bygget."

Hans Hofflander
Fastighetschef Akademiska Hus
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Tillsammans hittar vi de bästa lösningarnaPeter Höög, partneringansvarig Skanska Region Väst

"Partneringprocessen tydliggör behoven och förutsättningarna på ett annat sätt än vad som är traditionellt. Dessutom lyfter den fram möjligheter för alla inblandade i projektet att bidra med nya lösningar med fokus på helheten. Det är tillsammans man hittar bästa möjliga lösningar. Tillsammans gör man kloka ekonomiska inköp och det är tillsammans man genomför projektet med största möjliga hänsyn till kundens förväntningar avseende funktion och livscykelkostnader."

Peter Höög
Partneringansvarig Skanska Region Väst
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet


Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Paula Björkman, projektledare Karlstads universitetVi har bra koll på läget i partneringprojekt

"Tack vare partneringupplägget i det projekt Hus Vänern har jag kunnat påverka i alla riktningar genom hela processen, under projekteringen såväl som i produktionsfasen.

Jag hade bra koll på hur läget såg ut och kunde därmed i god tid leverera de svar som produktionen behövde för att kunna ta kommande beslut. Det skapade ett lugn och en trygghet i vår organisation och underlättade betydligt i byggprocessen. Dessutom gav det mig både en större inblick och inspiration att få ta del av den kunskap som många hade i byggprocessen."

Paula Björkman
Projektledare Karlstads Universitet
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Kjell Eriksson, produktionschef SkanskaPartnering sparade miljoner i ett tidigt skede

"Genom att sätta oss ner tillsammans i projekt Hus Vänern och diskutera alternativa lösningar i ett tidigt skede sparade vi uppskattningsvis 17 miljoner. Alla inblandade hjälptes åt, totalt hade vi cirka 70 olika punkter på en hög nivå som vi utredde.

Från början till slut arbetade vi i ett tillåtande klimat där alla fick chans både att ifrågasätta och vara kreativa. Det här projektet är nog ett av de bästa jag någonsin varit involverad i. Man har verkligen lyssnat på oss entreprenörer."

Kjell Eriksson
Produktionschef Skanska
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Håkan Broström, Projektledare WSPAlla slutar som vinnare i partneringprojekt

"Hus Vänern var ett positivt och erfarenhetsrikt partneringprojekt på flera sätt. Vi hade startmöten där alla fick möjlighet att få en helhetsbild av projektet, vilket i sin tur bidrog till att vi kände samhörighet och blev direkt interagerade och motiverade att göra en stark gemensam insats. Vårt kreativa och innovativa klimat ledde till att resurserna användes optimalt och tog fram det bästa hos oss alla.

Det blev bättre kvalitet, större säkerhet och alla slutade som vinnare."

Håkan Broström
Projektledare WSP
Projekt Hus Vänern

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Martin Eriksson, arbetsledare SkanskaPositiv känsla från dag i partneringprojekt Hus Vänern

"Efter att jag avslutat mina studier kom jag direkt in i det här partneringprojektet. Känslan jag fick var positiv från dag ett. Det fanns en stark laganda som bestod av en gedigen sammansättning av människor med tydliga roller och stor erfarenhet. Den positiva stämningen och öppenheten mellan samtliga gjorde att problem löstes snabbt och smidigt vilket sparade både tid och resurser.

Dessutom hade partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT egenskapen att ta yrkesarbetarna på rätt sätt. De kände sig motiverade och upplevde att man lyssnade på dem. Jag tror att det var en anledning till att allt gick så bra i det här projektet."

Martin Eriksson
Arbetsledare Skanska
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Birgitta Hohlfält, regiondirektör Akademiska Hus Väst ABPartneringsamarbetet har lett till ett bättre slutresultat

"Projekt Hus Vänerns partneringform gjorde det möjligt att snabbt göra genomgripande förändringar och besparingar när det krävdes och har bidragit till att hålla kostnads- och tidsramarna.

Redan i ett tidigt programskede fanns ett omfattande brukarinflytande, där lärare, forskare, administratörer och studenter medverkade i processen. En omfattande delaktighet, ända upp i universitetets högsta ledning, skapade förståelse för byggprocessen, möjliggjorde snabba beslut, minimerade antalet ändringar och minskade kostnaderna.

Partneringsamarbetet har givit en säkrare slutkostnadsprognos i ett tidigt skede och har lett till effektiv samverkan med ett bättre slutresultat."

Birgitta Hohlfält
Regiondirektör Akademiska Hus Väst AB
Projekt Hus Vänern - Karlstads universitet

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Tore Olsson, landstingsdirektör VärmlandAlla har varit partners i projekt Centralsjukhuset i Karlstad

"I det här projektet har vi inte varit beställare och utförare på det traditionella sättet utan vi har varit partners med formulerade gemensamma målsättningar. Tack vare detta har det inte varit några dispyter eller stora konflikter under resans gång utan vi har istället löst problemen genom god samverkan.

Nyckeln till ett gott resultat är en bra dialog redan från början, där man haft en gemensam målbild som vägledning."

Tore Olsson
Landstingsdirektör Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Kenneth Nyman, LandstingsfastigheterVi har byggt för framtiden tack vare partneringtänk

"I början av projekt Centralsjukhuset i Karlstad var det mycket att göra och det gällde att få en bra start, vilket vi verkligen fick när vi genomförde våra startseminarier. När många olika aktörer ska arbeta tillsammans är det är viktigt att skapa en gemensam målbild så att alla är införstådda med vad vi ska åstadkomma.

Tack vare vårt sätt att tänka i det här partneringprojektet har vi inte bara byggt husen utan för framtiden. Jag är mycket glad att vi tillsammans lyckats hitta så bra och prisvärda lösningar."

Kenneth Nyman
Landstingsfastigheter
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Daniel Albertsson, projektledare Styr & övervakning, NEA TeknikPartnering bidrog till kraftigt effektiviserad byggprocess

"Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har präglats av gott samarbete med bra diskussioner där allas synpunkter respekterats. Partnering har bidragit till den öppenhet som genomgående funnits och den samordnade provningen har kraftigt effektiviserat byggprocessen."

Daniel Albertsson
Projektledare Styr och övervakning, NEA Teknik
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Rickard Högström, markentreprenör SkanskaI partnering jobbar alla med projektets bästa i fokus

"Det bästa med partnering är öppenheten och kreativiteten där alla strävar mot samma tidsmässiga, kvalitetsmässiga och ekonomiska mål. Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit oerhört lärorikt och stimulerande då jag känner att alla har varit delaktiga och engagerade.

Arbetet mellan entreprenörer och kommunikationen med kvalitetsledare har varit prestigelös och hela tiden skett med projektets bästa i fokus. Jag har insett att man kan göra mycket för att i ett projekt lösa problem om man hjälps åt över gränserna."

Rickard Högström
Markentreprenör Skanska 
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Christer Dahlberg, driftschef LandstingsfastigheterPartnering ger insikt i vikten av god kommunikation

"Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har gett mig insikt i vikten av god kommunikation och hur viktigt det är att vi är tillräckligt tydliga mot varandra."

Christer Dalberg
Driftschef Landstingsfastigheter
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Olle Bergsman, projektledare NVSLyckat projekt tack vare partneringsamverkan

"Tack vare att projektet Centralsjukhuset i Karlstad genomförts i partnering har mycket kunnat lösas på ett smidigt och bra sätt. Det har varit ett gott samarbete mellan alla inblandade parter. De tidiga kvalitetsronderna och förbesiktningarna har bidragit till att projektet blev så lyckat."

Olle Bergsman
Projektledare NVS
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Anders Press, NEA PressVi har hjälpts åt över gränserna

"Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har drivits i partnering och alla har jobbat tillsammans mot det gemensamma målet. Stämningen på arbetsplatsen har varit god och samarbetet mellan entreprenörerna har fungerat bra. Vi har hjälpts åt över gränserna för att lösa uppkomna problem."

Anders Press
NEA Teknik
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 


Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Håkan Thor, kvalitetsledare El, EBAB Få ”krockar” i partneringprojekt

"Att jobba med partneringprojekt är en bra typ av samarbetsform, eftersom den ger möjlighet att delta och påverka under hela byggprocessen. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har samarbetet med entreprenören flutit på bra och det har varit få ”krockar” ute på arbetsplatsen. Samordningen, uppföljningen och den nära goda kontakten med verksamheten har också fungerat väldigt bra."

Håkan Thor
Kvalitetsledare El, EBAB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Ulf Haglund, projektledare Midroc Electro ABPartnering bidrar till en fin teamkänsla

"Det bästa med partnering är att alla drar åt samma håll och att beslutsvägarna är så korta. Alla känner också en större trygghet när man jobbar på detta sätt. Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har präglats av bra projektinformation från entreprenören, bra samordning och det har varit en fin teamkänsla."

Ulf Haglund
Projektledare Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Fredrik Björklund, projektledare Vent YITPartneringsamarbetet fungerade otroligt bra

"I projektet Centralsjukhuset i Karlstad har arbetsformen partnering inneburit att vi kunnat jobba utan ekonomiska revirstrider, vilket har varit oerhört befriande. Arbetsklimatet, viljan i att undersöka olika tekniska lösningar och hela samordningen i projekteringen har varit otroligt bra."

Fredrik Björklund
Projektledare Vent YIT
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Jonas Widing, projektchef SkanskaPartnering gav en värdefull grund

"Partnering innebär möjlighet till öppenhet, bra samarbete och att vi tillsammans skapar ett bra slutresultat genom stort engagemang från alla. Partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad började med ett bra startseminarium där vi samlade dem som skulle arbeta med Hus 1 och det skapade en värdefull grund att stå på.

Genomgående har vi haft ett mycket bra arbetsklimat. Att kommunikationen och informationsflödet fungerar är mycket betydelsefulla faktorer. En bra mötesstruktur liksom tydliga strukturer för arbetsuppgifterna är av stor vikt för hur ett projekt utvecklas."

Jonas Widing
Projektchef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 
Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Fredrik Johansson, installationsanordning, KVE KonsultPartnering ger möjlighet att förändra och förnya

"Det bästa med att arbeta i partnering är att man får möjligheten att förändra och förnya lösningar samt att man får ett fantastiskt samarbete. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har vi genomgående haft ett mycket gott samarbete i projektet mellan de olika aktörerna. Tidsplaneringen har hållit bra och mötesstrukturen har varit god."

Fredrik Johansson
Projektör VS, Installationsanordning, KVE Konsult,
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Karl Arne Lerstén, projektchef SkanskaGehör för allas kunskap i partneringprojekt

"I projektet Centralsjukhuset i Karlstad kom vi tack vare partneringupplägget in mycket tidigare än vi gjort i något annat projekt. Anbudsskedet var mycket stimulerande. Vi fick frågor som vi aldrig tidigare fått i ett anbud. Det var ett helt nytt tänk och vi skapade ett bra team med olika personer som arbetade fram förslag på byggtekniska lösningar.

Vårt deltagande i planeringsstadiet kändes inspirerande och utmanande. I nära samarbete med grupper från verksamheten, funktionsplanerare, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer arbetade vi oss fram till de bästa gemensamma lösningarna. Vi har hela tiden har haft duktiga människor som bidragit med sin kunskap och fått gehör för den.

Jag tror att alla aktörer som har varit med i det här projektet har utvecklats och för egen del så har det varit oerhört inspirerande."

Karl-Arne Lersten
Projektchef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Per Carlsson, kvalitetsledare Tele, EBABPartnering skapar ett fördjupat engagemang

"En stor fördel med partnering är att det blir enklare att anpassa bygget efter verksamhetens behov och tillvarata den nya teknik som tillkommer under projektets gång. Partnering skapar dessutom ett fördjupat engagemang för projektet."

Per Carlsson
Kvalitetsledare Tele, EBAB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Lennart Olsson, lufinjusterare Skanskainneklimat ABPartnering tillvaratar den samlade kompetensen

"I partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad har samarbetet mellan olika arbetsgrupper fungerat utomordentligt bra och det har gått snabbt och smidigt att rätta till de problem som uppstått. Det här partneringprojektet har fått mig att inse hur viktigt det är att prata och diskutera lösningar med andra parter för att ta tillvara den samlade kompetensen i projektet."

Lennart Olsson
Luftinjusterare Skanskainneklimat AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!
 


Per Grundström, informatör Landstinget i VärmlandRoligt med partnering

"Det har varit roligt med partnering i projekt Centralsjukhuset i Karlstad, inte minst för att entreprenören hela tiden insett vikten av en väl fungerande kommunikation och öppenhet."

Per Grundström
Informatör Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Janne Zander, KVE Konsult, Kvalitetsledare rör/ luftPartnering ger förutsättningar för kreativa lösningar

"Partnering innebär smidighet i beslut och ekonomi samt att alla jobbar ihop och litar på varandra. Under projektet Centralsjukhuset i Karlstad har vi diskuterat med varandra och lyssnat på varandras åsikter. Istället för att vara två parter har vi gemensamt jobbat mot samma mål. Vi har haft arbetsmöten där vi träffats hemma hos någon, på mitt kontor eller på bygget.

Tack vare det fina samarbetet och den goda samordningen har väldigt få krockar inträffat. I vanliga entreprenader är det mycket ändringsarbeten och tillägg som man då tar extra betalt för. I partnering däremot arbetar vi mot en budget som vi ska hålla och om entreprenörerna hittar ett billigare alternativ kommer det hela projektet till godo.Partnering ger förutsättningar för kreativa och innovativa lösningar!"

Janne Zander
KVE Konsult, Kvalitetsledare rör/ luft
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Bo Skålén, WSP, kvalitetsledare byggPartnering är gynnsam öppenhet

"Det bästa med partnering är den gynnsamma öppenheten i ekonomin. Dessutom håller tidsplaneringen väldigt bra och samarbetet fungerar utmärkt, vilket skapar en struktur för alla deltagare!"

Bo Skålén
WSP, Kvalitetsledare bygg
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Leif Fransson, Midroc Electro ABPartnering ger korta beslutsvägar

"Fördelen med att jobba i partnering är att man är delaktig hela vägen. I partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har det varit en öppen dialog med både ekonomi och teknik. Den ekonomiska träffsäkerheten har varit oerhört hög och samarbetet mellan el, rör, ventilation, styr och bygg har fungerat jättebra.

Korta beslutsvägar är verkligen värdefulla!"

Leif Fransson
Projektledare Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Carl Boström, produktionschef SkanskaPartnering är det självklara sättet att arbeta

"Jag har verkligen trivts i projekt Centralsjukhuset i Karlstad och är stolt över vad vi har åstadkommit. Vi har varit en samspelt projektorganisation. Samarbetsviljan och öppenheten har gjort att vi hållit planeringen och en väl fungerande produktion på arbetsplatsen. De äldre medarbetarna har bidragit med sin erfarenhet och de yngre med sitt engagemang och nytänk.

I grunden ligger ett gediget arbete där vi kontinuerligt har följt upp och utvärderat tidsplaner, APD planer, arbetsberedningar och veckomöten. Det har givit oss möjlighet att utföra eventuella revideringar i rätt tid som alla fått ta del av, vilket markant har ökat effektiviteten på bygget. Vi har inte ändrat slutdatumet sedan tidsplanen sattes och vi var helt lugna två veckor innan vi skulle lämna projektet. Det har jag aldrig varit med om under mina 35 år i branschen, det är helt fantastiskt!  För mig är det självklart att arbeta på det här sättet även i framtiden."

Carl Boström
Produktionschef Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Owe Rydberg, projektledare NVSI partnering tar vi fram de bästa lösningarna tillsammans

"Det bästa med att arbeta med partnering tycker jag är att vi tillsammans tar fram de bästa lösningarna för vår kund eller beställare. Informationsflödet i partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har fungerat bra och det har varit ett fint samspel mellan de olika yrkesgrupperna."

Owe Rydberg
Projektledare NVS
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Anders Bjuresäter, produktionsledare SkanskaJag kan inte tänka mig att arbeta annorlunda

"I partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad har vi tagit oss tid till att spara tid, genom att aktivt genomföra arbetsberedningar. Det lade grunden till en framgångsrik arbetsplats. Jag är säker på att alla involverade, lagbasar som yrkesarbetare, är mer än nöjda med det flyt vi har haft i arbetet.

Personligen kan jag inte tänka mig att arbeta annorlunda. Vi har haft en otrolig delaktighet. Det finns en stor potential i att involvera yrkesarbetare mer i planeringen, vilket skapar en effektiv arbetsplats.

Visuell planering, som vi använt oss av i slutet av projektet, har bidragit till att skapa förståelse och delaktighet. Varje morgon har vi träffats vid tavlan för att gå igenom dagens arbeten. Yrkesarbetarna har själva uppskattat tidsåtgången för momenten och fördelat arbetsuppgifterna mellan sig."

Anders Bjuresäter
Produktionsledare Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Jan Rosendal, projektchef El, Midroc Electro ABPartnering bidrar till välfungerande samordning

"Det bästa med partnering i projekt Centralsjukhuset i Karlstad har varit det samförstånd och helhetstänk som funnits för att uppnå det gemensamma målet. Samordningen mellan yrkesfack och arbetsberedning har fungerat mycket väl och de täta och detaljerade ekonomiska avstämningarna har varit verkligt värdefulla. Vi har haft en bra kommunikation och kunnat lösa problem snabbt och enkelt."

Jan Rosendal
Projektchef, El, Midroc Electro AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 
 
Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Sven Olsson, inst. samordnare, KVE Konsult ABPartneringsamverkan lär ut vikten av informationsutbyte

"Hela partneringprojektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit mycket välorganiserat med bra tidsplanering och arbetsberedning. Genomgående har det varit ett bra samarbete mellan alla inblandade.

Vikten av bra informationsutbyte är en erfarenhet jag tar med mig från det här projektet, liksom hur betydelsefullt det är med ett arbete inåt i organisationen."

Sven Olsson
Inst. Samordnare, KVE Konsult AB
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Per Widstrand, kvalitetsledare Rör VVS PlanVärdefulla genomgångar i partneringprojekt

"Centralsjukhuset i Karlstad har genomgående varit ett välorganiserat partneringprojekt med bra samarbete och väl fungerande arbetsberedningar. Tack vare värdefulla genomgångar med montörer och arbetsledare har man kunnat hålla mycket korta beslutsvägar."

Per Widstrand
Kvalitetsledare Rör VVS Plan
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

  

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!

Fredrik Karlsson, Projektingenjör Skanska (tids- och ekonomistyrning)Partnering är öppenhet och ärlighet

"En av fördelarna med att jobba med partnering är den öppenhet och ärlighet som finns hos de inblandade parterna. Ytterligare fördelar är att det blir en enklare beslutsprocess och att det är lätt att tillsätta nya arbetsgrupper i teamet."

Fredrik Karlsson
Projektingenjör Skanska (tidsstyrning och ekonomistyrning)
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR


Jessica Bergman, installationskoordinator Landstinget i VärmlandAlla får vara delaktiga i ett partneringprojekt

"I projekt Centralsjukhuset i Karlstad har partnering bidragit till den goda kommunikationen och förståelsen för varandras professioner. Förutsättningarna har varit lite olika beroende på vilken verksamhet man representerat, gemensamt för alla är dock att man bjudits in att vara delaktig. Det känns bra att verksamheten fått vara med på hela resan så att slutresultatet med funktionsdugliga lokaler blir så bra som möjligt.

Vi har haft stor hjälp av kunniga personer som förstått våra behov."

Jessica Bergman
Installationskoordinator Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Anders Nyqvist, arbetsledare SkanskaPartnering gynnar hela projektet

"Det har varit ett fint samarbete med både konstruktörer och beställare i partneringprojekt Centralsjukhuset i Karlstad. Hela projektet har präglats av en stor öppenhet. Tack vare detta har processen varit ytterst effektiv och friktionsfri. Att vi kunnat ta del av varandras erfarenheter har gynnat hela projektet och dessutom bidragit till ett positivt arbetsklimat."

Anders Nyquist
Arbetsledare Skanska
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Gunilla Andersson, hälso- och sjukvårdschef Landstinget i VärmlandEtt och ett blev tre tack vare partnering

"Projektet Centralsjukhuset i Karlstad har varit utvecklande och spännande att följa. Vi har jobbat i nära samarbete med entreprenören och väldigt många har varit delaktiga i att skapa det allra bästa. Genom ett stort engagemang innan och under projektet och tack vare en god samverkan har vi lyckas ta tillvara på allas kompetenser.

Åtskilliga har bidragit med värdefulla synpunkter från flera olika perspektiv. Ett stort arbete har lagts på planeringen, utförandet och inflyttningen. Verksamhetens olika kunskaper har mött varandra under processen och det har bidragit till ett samverkanslärande. Tack vare vår nära samverkan har ett och ett blivit tre inom många områden i det här projektet."

Gunilla Andersson
Hälso- och sjukvårdschef Landstinget i Värmland
Projekt Hus 1 & Hus 2 - Centralsjukhuset i Karlstad

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Ann Kronander, Pyramider ArkitekterSmidiga förändringar genom partnering

"Under det intensiva arbetet med partneringprojektet Sjukhuset i Lidköping fanns det ett engagemang och en framtidstro från dem jag mötte som det var härligt att ta del av. I andra projekt är det inte lika självklart att man tar med verksamhetens åsikter så mycket och på det sätt som det gjordes här. Min erfarenhet när så inte är fallet är att det märks när byggnaden är klar. Risken att saker blir fel ökar ju längre ifrån verksamheten man är när man fattar beslut.

Efter systemhandlingen fick jag möjlighet att medverka i partneringsamarbetet med Skanska. Med ökad förståelse för varandras roller blev samarbetet toppen i våra båda organisationer. Jag tror inte att det hade gått så smidigt att göra de förändringar som vi gjorde under tiden utan partnering. Det känns jättebra att ha varit del av denna process och jag gör det gärna igen."

Ann Kronander
Pyramiden Arkitekter
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Bo Kjellstrand, fastighetschef VästfastigheterPartnering för att nå och överträffa målen

"Då den traditionella entreprenaden har många förutbestämda lösningar som ofta leder till konflikt, dubbelarbete, dålig erfarenhetsåterförening och dold ekonomi ville vi prova något annat i Hus 17 & 25, Lidköpings sjukhus. Vi valde totalentreprenad med partneringgenomförande. Genom att uppmuntra till ett kreativt nytänkande där fler ser helheten hoppades vi komma fram till alternativa lösningar samt att ha lättare att genomföra förändringar.

Med min långa erfarenhet av byggprojekt anser jag att partnering som samverkansform är en hedersam utveckling av branschen. Genom ett bra partneringsamarbete mellan verksamheten på sjukhuset och övriga aktörer skapade man förutsättningarna för att nå och överträffa målen som vi hade när vi valde partnering för detta projekt."

Bo Kjellstrand
Fastighetschef Västfastigheter
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Peder Löwhagen, distriktschef Skanska
Partnering tillför ett mervärde för slutproduktionen

"Det är med stolthet jag har följt processen i partneringprojektet Lidköpings sjukhus från början till slut. Partneringsamarbetet har bevisat att man med gemensamma krafter tillför ett mervärde för slutprodukten när fler ges möjlighet att medverka tidigt."

Peder Löwhagen
Distriktschef Skanska
Projekt Hus 17 & Hus 25 - Sjukhuset i Lidköping

 

 

Vill du läsa mer om projektet? Klicka HÄR!


Källor: Sluredovisning Hus Vänern - Karlstads Universitet *Slutredovisning Hus 1 & 2 - Centralsjukhuset i Karlstad * Slutredovisning Hus 17 & 25 - Sjukhuset i Lidköping * Delredovisning Niklasberg - Äldreboendet Linden i Vänersborg * Personliga intervjuer
Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan