Vxl: 0500-48 14 44

Pierre och Mattias

Pierre och Mattias

URKRAFT utökar i Stockholmsområdet och förstärker med Pierre Fällström och Mattias Johansson som konsulter.
De har en gedigen erfarenhet av bygg och fastighetsprojekt från såväl den offentliga som privata sektorn, vilket passar
bra för att möta det behov som finns av URKRAFTs tjänster.
Pierre är senior projektledare med över 10 års erfarenhet i rollen och kommer nu senast från Nacka kommun där
han och Mattias med flera har initierat och implementerat Nackas strategiska partnering. Innan dess var Pierre under
5 år på Telge fastigheter. Mattias har en bakgrund från entreprenörsledet, med erfarenhet i rollen som produktions- och projektchef under 9 år, de senaste 3 åren har han
funnits på beställarsidan som projektledare.


”Det känns fantastiskt att ta det här steget, säger båda. Att vi nu med vår samlade kompetens och erfarenhet får möjlighet att arbeta i ett företag som URKRAFT, som har som affärsidé att hjälpa och vidareutveckla människor och företag samt organisationer att uppfylla sina mål. Vi är riktigt taggade inför våra nya uppdrag och det känns även bra att vi kommer att tillföra URKRAFTs kunder den kompetens vi fått till oss, då vi arbetat aktivt som beställare med alla skeden i Nackas strategiska partnering.”

 

Med Mattias och Pierre kan vi erbjuda fler kunder, att tillsammans med URKRAFTs befintliga team av konsulter erbjuda hela vårt tjänsteutbud i Stockholmsområdet, såsom organisations- och team- & ledarskapsutveckling, partneringstöd, upphandling samt våra öppna och skräddarsydda utbildningar. Dessutom kan vi nu även erbjuda olika typer av projektledning. 

 

”Jag är glad över att Mattias och Pierre ansluter till oss, bådas personlighet och drivkraft passar bra in i vårt företag och vår profil. De är genuina idrottsmänniskor med egna erfarenheter ifrån ledarskap- och teamprocesser som direkt går att koppla till det moderna ledarskapet som gör att människor mår bra och presterar bättre”
Jonny Gustavsson, VD på URKRAFT.

 

I och med denna förstärkning etablerar vi också ett nytt kontor i Nacka strand där Pierre och Mattias kommer ha sin bas.   

Mer information