Vxl: 0500-48 14 44

Jonny  Kim Mats

Jonny Gustavsson
Mail: jonny(a)urkraft.com

Tel: 0708-98 78 68
Affärs- &
verksamhetsutveckling,

kurser, partnering,
coachning och 
föreläsning

Kim Berghäll
Mail: kim(a)urkraft.com 
Tel: 0702-14 23 98
Affärs- &
verksamhetsutveckling,

kurser, partnering, coachning och
föreläsning

Mats Ljungkvist
Mail: mats(a)urkraft.com
Tel: 0708-23 68 90
Grupputveckling, aktiviteter,
event och profil

Läs mer om Mats.

Jeanette  Mikael Johan

Jeanette Gustavsson
Mail: jeanette(a)urkraft.com
Tel: 070-651 05 02
Ekonomi, lön, avtal och

administration

Mikael Hjerpe
Mail: mikael(a)urkraft.com
Tel: 0735-12 30 90
Marknadskommunikation, 
texter, foto, layout och hemsida

Johan Bengtsson
Mail: johan(a)urkraft.com
Tel: 0707-86 05 62 
Grupputveckling, aktiviteter, 
och event. Marknadsföring & kommunikation
URKRAFT Per Kullgren Håkan Sundell Göran Härngren
Per Kullgren
Mail: per(a)urkraft.com

Vxl: 0500-48 14 44 
Affärs- & 
verksamhetsutveckling
och partnering

 

Håkan Sundell
Mail: hakan(a)urkraft.com

Tel: 0733-50 70 50 
Affärs- & 
verksamhetsutveckling
och partnering

Göran Härngren
Mail: goran(a)urkraft.com
Tel: 0707-96 10 11 
Affärs- & 
verksamhetsutveckling
och partnering

 Annelie W

Mattias Johansson

 Pierre Fällström

Annelie Wilhelmsson
Mail: annelie@urkraft.com
Tel: 0707-67 80 00
Affärs- &
verksamhetsutveckling, 
kurser, partnering 
och projektledning

Mattias Johansson
Mail: mattias(a)urkraft.com

Tel: 0765-27 12 00
Affärs- &
verksamhetsutveckling,
kurser, partnering
och projektledning

Läs mer om Mattias.

Pierre Fällström
Mail: pierre(a)urkraft.com
Tel: 0765-27 11 00
Affärs- &
verksamhetsutveckling, 
kurser, partnering 
och projektledning

Läs mer om Pierre.

 Thomas Lindblad  Marianne Lilja Wittbom URKRAFT  Marit Berghäll

Thomas Lindblad
Mail: 
thomas(a)urkraft.com
Tel: 072-520 27 25  
Affärs- & 
verksamhetsutveckling
och partnering

Marianne Lilja Wittbom
Mail:marianne@urkraft.com
Tel:0725 - 15 59 00 
Affärs- & 
verksamhetsutveckling
och partnering

Marit Berghäll 
Mail: marit(a)urkraft.com

Vxl: 0500-48 14 44
Administration 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information