Vxl: 0500-48 14 44

Med hjälp av effektiva verktyg får vi effektiva resultat!

URKRAFT genomför uppdrag för att utveckla och effektivisera ledarskap, team och personlig utveckling. Vår modell passar för alla typer av företag och organisationer där förmågan att samarbeta är viktig. Tillsammans med beställaren skräddarsyr vi uppdragen efter var och ens specifika behov och förutsättningar. Här nedan kan ni läsa mer om vilka verktyg vi använder i våra kurser och utbildningar! 

>> SDI Premier Edt.

>> Jaget & Laget

>> Belbin Team Skills

Gässens Lärdomar

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning