Vxl: 0500-48 14 44

Våra kurser och utbildningar har med stor framgång hjälpt såväl organisationer som människor att utvecklas.

Vi vill bidra till att deltagarna genom ökad kunskap om sig själva och andra till fullo kan nyttja sin potential i de företag och organisationer de är verksamma i. Med vårt upplevelsebaserade arbetssätt har vi fått många bekräftelser på att vi når fram med budskapet på ett uppskattat sätt.

Vår målsättning är att erbjuda ett upplägg som passar alla. Därför skräddarsyr vi alla våra uppdrag.Här finner ni några av de utbildningar vi kan erbjuda just nu: 

>> Chef & Ledarskapsprogrammet

>> Utvecklande Ledarskap

>> Ny som chef

>> UGL

>> Personalutveckling

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning