Vxl: 0500-48 14 44

Med Tillit, Helhet och Långsiktighet skapar vi förändring tillsammans

Vår filosofi bygger på att vi ska utnyttja medarbetarnas hela förmåga för att utveckla organisationen. Vår grundsyn är att ett förändringsarbete bygger på följande värdegrund – Tillit, Helhet och Långsiktighet. Om du vill nå verklig förändring i din organisation, hos dina ledare så börjar det med människorna och det börjar med dig som är ansvarig, oftast en ledningsgrupp.

För att lyckas behöver man se sambandet mellan värdegrund, principer, metoder och resultat. Om man inte får de resultat man önskat sig måste man backa till de metoder man använder – stödjer de det resultat vi vill uppnå? Om det inte är så måste man backa till principerna och inte helt sällan landar vi i det som grundlägger vårt synsätt och vårt ledarskap – Vår Värdegrund. När vi ska stödja arbetet med att utveckla en verksamhet börjar vi alltid med att ställa frågan – har våra organisationer en gemensam grundsyn och ser vi detta som starten på ett långsiktigt samarbete? Om vi svarar ja den frågan tillsammans så skräddarsyr vi ett program för Er verksamhet baserat på Ert behov och Er strategi. Vill ni heller göra en trevlig dag för att komma bort eller göra något annorlunda tillsammans syr vi ihop ett event där ni får ”smaka på” vad vi står för.

Vi verkar alltid utifrån en Upplevelsebaserad Modell vilket innebär att vi utifrån en händelse, ur verkligheten eller skapad i rummet, reflekterar över processen och gemensamt lär oss teorier. På så sätt kan vi påverka och förändra och vi är övertygade om att denna metod ger en bestående effekt, inlärd färdighet och stärkta individer.


Kontakta oss!

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning