Vxl: 0500-48 14 44

Få balans i triangeln

URKRAFT arbetar ofta i ledningsgrupper och under långa processer med målet att stötta företaget i dess utmaning att nå sin strategi. Vår modell bygger på att tre områden samverkar för att man som ledning skall lyckas i detta uppdrag – Affären, Ledarskapet och Processerna.

Att förstå vilka Affärer som är rätt, vad vi har för följsamhet i affären och vilken strategi vi ska ha för att positionera oss är en av hörnpelarna. Allt för ofta ser vi organisationer som inte har klart för sig hur affären egentligen ser ut utan följer upp verksamheten ”utanför” affärsflödet. Detta gör att kommunikationen mellan människorna försvåras och vi riskerar fel beslut. Strategi handlar ofta om att välja bort, men för att kunna välja bort måste vi känna oss trygga i informationen som vi har tillgänglig.

Ledning börjar med oss själva som individ, vår grupp och vårt sätt att leda d.v.s. vår ledningsfilosofi. Vi börjar alltid med var vi själva står innan vi kan fortsätter med att förstå hur en grupp fungerar. Innan vi tar steget att fundera kring vårt sätt att leda måste vi inse vad en grupp är och dess mekanismer.

En organisation består av en mängd processer men om man tittar närmare så landar man ofta i tre el fyra huvudprocesser – en med fokus på marknad innan man får en affär eller kund, en med fokus på leverans när man har en kund och en med fokus på eftermarknad för att få tillbaka en kund. I verksamheter som också utvecklar produkter, oavsett om det är varor och tjänster, finns det oftast en Forskning och Utvecklingsprocess. Allt annat är stödprocesser till dessa huvudprocesser.

Vi hittar allt som oftast utmaningarna inom några av dessa områden och vårt fokus är att skapa balans mellan dessa tre områden då vi arbetar med organisationerna genom att utveckla människan – för det är där det börjar – Kulturen sitter inte i väggarna, de kan inte kommunicera det kan människor!

 

Kontakta oss!

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning