Vxl: 0500-48 14 44

Vad är profilering?

Profilering handlar bland annat om att tydliggöra företagets identitet. En viktig del är den grafiska profilen. Val av färger, teckensnitt, symboler och logotyp. De ska väcka de känslor företaget vill identifiera sig med.  De val en gör ska även fungera i många sammanhang. På stora lysande skyltar till svartvita brevhuvuden. Det handlar om igenkänning. Det handlar om ditt varumärke.

Sättet att kommunicera förändras ständigt och allt fler lever genom den digitala världen, men trotts detta, så drivs över hälften av alla Sveriges företag av mänskliga möten.

Hur kommunicerar ni er profil?

En väl genomtänkt profil lämnar avtryck och påminner kunden om vem du och ditt företag är och vad ni står för. Profilreklam fungerar som produktplacering. Det handlar om smart exponering av ditt varumärke för att öka upplevelsen i mötet mellan människor. Eftersom det finns få saker som inte kan bära din profil, kan du synas vart som helst och när som helst. Genom profilreklam kan du leva ditt varumärke före, under och efter mötet, och få ett försprång gentemot konkurrenterna. Hos oss hittar du allt från kostymer, vardagskläder, funktionskläder och arbetskläder till pennor, presentreklam och gåvor.

Du väljer hur ni ska upplevas!

Mer information