Vxl: 0500-48 14 44

Samarbetsbanan är en investering för framtiden.

Syftet är att under lustfyllda former utvecklas både som individ och som grupp. Målet är att väcka tankar och inspirera deltagarna till att aktivt arbeta med att utveckla sitt samarbete och kommunikation i yrkeslivet såväl som i vardagen.

Samarbetsbana - 2,5 timmar

Träna samarbete och svetsa samman gruppen under lustfyllda former. Spännande övningar där gruppen sätts på prov, var och ens kompetens nyttjas och gruppkommunikationen testas. Hur ni samarbetar avgör hur väl ni lyckas i den rad utmaningar ni ställs inför.

  • Tid för aktiviteten: ca. 2,5 timmar
  • Gruppstorlek 10 - 50 personer
  • Typ av lokal - Utomhus
 

"EN KANONLYCKAD EFTERMIDDAG!"

- Camilla Lantto, Ernst & Young


Samarbetsbana - Halvdag

Här tränar ni på fler samarbetsstationer, vi fördjupar innehållet och blandar de praktiska stationerna med teoretiska inslag. Gruppens glädje kompletteras med analyser av individens betydelse för gruppens prestation. Vi avslutar med en reflektion över vad ni upplevt och vilka erfarenheter ni kan ta med er utifrån era gemensamma upplevelser.

  • Tid för aktiviteten: ca. 4 timmar
  • Gruppstorlek 10 - 50 personer
  • Typ av lokal - Utomhus
 

 Ladda ner som PDF! 

Aktiviteter & Event

Uteaktiviteter

Inneaktiviteter

Föreläsningar